bsec urta105  uetr  komora logo 48

REGISTAR LICENCI

56 Od nedavno, Agencija za energetiku proširila je Registar licenci za obavljanje energetskih delatnosti podacima o privremeno oduzetim licencama.
Registar izdatih i oduzetih (privremeno i trajno) licenci Agencija vodi kao javnu knjigu i objavljuje ga na internet stranici Agencije.

Registar licenci dostupan je na adresi  http://www.aers.rs/Index.asp?l=1&a=534&tp=Zanpra

Podsećamo članove da pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte može da ostvari kupac - krajnji korisnik ako derivate nafte nabavlja od:

1) uvoznika, odnosno proizvođača koji je na te derivate nafte platio propisani iznos akcize, a pod uslovom da poseduje račun sa iskazanim iznosom akcize i dokaz da je platio taj račun;

2) ovlašćenog distributera koji se bavi prodajom na veliko derivata nafte, a pod uslovom da poseduje račun o nabavci tih proizvoda i dokaz da je platio taj račun;

3) ovlašćenog distributera koji se bavi prodajom na malo derivata nafte, a pod uslovom da poseduje fiskalni isečak o nabavci tih proizvoda i račun koji sadrži podatak o rednom broju fiskalnog isečka - ako je kupac - krajnji korisnik pravno lice ili preduzetnik.

S tim u vezi, savetujemo da pre nabavke goriva proverite da li je vaš dobavljač ovlašćen distributer, odnosno da li ima važeću licencu za obavljanje energetske delatnosti.

 

Štampa El. pošta

Srodne vesti