bsec urta105  uetr  komora logo 48
  • Početak
  • VESTI
  • ZABRANJEN UVOZ ŽIVINE ZBOG POJAVE BOLESTI PTICA U NEMAČKOJ

ZABRANJEN UVOZ ŽIVINE ZBOG POJAVE BOLESTI PTICA U NEMAČKOJ

64 Zbog pojave bolesti ptica - Avijarne influence u državi: Savezna Republika Nemačka, na pošilјke životinjskog porekla i živih životinja koje se uvoze na teritoriju Republike Srbije, primenjuje se Naredba o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja, pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti ptica-Avijarne influence u Republiku Srbiju („Sl. glasnik RS“, br. 28/2006. dalјe: Naredba) i zabrana uvoza u skladu sa tačkama 2. ,3., 4., i 5.

Tačkom 6. i 18. Naredbe  moguće je realizovati uvoz pošilјaka, uz primenu principa regionalizacije, ako se utvrdi da ne postoji rizik po zdravlјe životinja i zdravlјe lјudi.

Imajući u vidu napred navedeno potrebno je da Zahtev za utvrđivanje da ne postoje veterinarsko-sanitarne smetnje za uvoz pošilјke dopunite dodatnim dokumentima overenim od nadležne veterinarske službe zemlјe porekla pošilјke:

1. udalјenost farme (objekta) porekla životinja od najbližeg mesta izbijanja  zarazne bolesti ptica – Avijarne influence, odnosno zaraženog područja;

2. biosigurnosne mere koje se sprovode na farmi (u objektu) porekla živine (odnosi se samo na uvoz živih životinja);

3. osprovedenim merama nadzora i programa dijagnostičkih ispitivanja sprovedenih na farmi (u objektu) porekla živine (odnosi se samo na uvoz živih životinja).

Gore navedenu dokumentaciju neophodno je dostaviti na srpskom jeziku prevedenu od strane sudskog tumača.

 

Štampa El. pošta

Srodne vesti