bsec urta105  uetr  komora logo 48

PROMENA IZNOSA PUTARINA U NEMAČKOJ

putarina

Od 1. oktobra 2015. godine, u Nemačkoj je došlo do promene vrsta teretnih vozila koje su obuhvaćena naplatom putarine pa tako sada putarinu plaćaju vozila čija najveća dozvoljena masa iznosi 7,5 tona ili više. Pored toga došlo je do promene načina obračuna iznosa putarine tako što je umesto dve klase uvedeno četiri klase u zavisnosti od broja osovina. Iznosi putarina i način formiranja tarife dat je u tabeli:

 

Kategorija EURO kategorija Naknada za zagađenje vazduha Broj osovina Naknada za infrastrukturu Ukupno
Kategorija A EURO VI 0 2 8,1 8,1
3 11,3 11,3
4 11,7 11,7
5 i više 13,5 13,5
Kategorija B EURO V, EURO EEV 2,1 2 8,1 10,2
3 11,3 13,4
4 11,7 13,8
5 i više 13,5 15,6
Kategorija C EURO IV 3,2 2 8,1 11,3
3 11,3 14,5
4 11,7 14,9
5 i više 13,5 16,7
Kategorija D EURO III 6,3 2 8,1 14,4
3 11,3 17,6
4 11,7 18,0
5 i više 13,5 19,8
Kategorija E EURO II 7,3 2 8,1 15,4
3 11,3 18,6
4 11,7 19,0
5 i više 13,5 20,8
Kategorija F EURO I i nekategorizovana vozila 8,3  2 8,1 16,4
3 11,3 19,6
4 11,7 20,0
5 i više 13,5 21,8

 

Svi iznosi su dati u centima po kilometru.

 Dodatne informacije o putarini u Nemačkoj možete dobiti na internet prezentaciji kompanije Toll Collect

 

Štampa El. pošta

Srodne vesti