bsec urta105  uetr  komora logo 48

POPUST ZA OBUKU SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST

adr Zakonom o transportu opasnog tereta („Sl. glasnik R. Srbije", br. 88/2010) i ADR (Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju) predviđena je obaveza svakog učesnika transportnog procesa da imenuje savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.
U cilju ostvarivanja što povoljnijih uslova za obuku lica koja obavljaju poslove Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta u skladu sa odeljkom Udruženje је potpisalo ugovor o saradnji sa preduzećem TRIGON INŽENJERING doo iz Zemuna.

Preduzeće za saobraćaj i transport TRIGON INŽENJERING d.o.o. iz Zemuna ima licencu br. 04/2014 Uprave za transport opasnog tereta, za obavljanje stručnog osposobljavanja kandidata za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, u skladu sa odeljkom 1.8.3 ADR/RID/ADN i članovima 18, 19, 20, 21. i 22. Zakonom o transportu opasnog tereta.
Posebna pogodnost koju kao član Udruženja ostvarujete na osnovu ovog ugovora je popust za obuku lica koja obavljaju poslove Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.
Prema planu Uprave za transport opasnog tereta, utvrđeni termin u 2015. godini za proveru znanja kandidata za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta je 01.12.2015, a obuka za planirani ispitni rok biće sprovedena u Zemunu, Ulica 22. oktobra br. 27, (DVD „Matica" - Vatrogasni dom), prema sledećem rasporedu predavanja:

 

Sreda 04.11.2015. god.

08,30 - 09,00 h Registracija učesnika kursa

09,00 - 15,30 h Predavači: mr.Petrović Ljubomir dipl. inž. saob.       (ADR)

  1.                                                 Vujanović Duško dipl. inž. saob.

Četvrtak 05.11.2015. god.

08,30- 11,30h Predavači: mr.Petrović Ljubomir dipl. inž. saob.         (ADR)

12,30 - 15,30h  Predavač:   Dobrijević Rajko dipl. inž
(Opasne materije klase 7- radioaktivni materijali)

Petak 06.11.2015. god.

8,30- 11,30h Predavač: mr.Petrović Ljubomir dipl. inž. saob.                        (ADR)

12,30h - 15,30h Predavač: Vujanović Duško dipl. inž. saob. 

Subota 07.11.2015. god.

830 - 13,00h      Predavači:      Vujanović Duško dipl. inž. saob.                    (ADR)

  1.                                                 Dr Mihael Bućko, dipl ing hem.

DODATNO:

Konsultacije sa kandidatima u trajanju od šest časova u subotu koja prethodi terminu za održavanje ispita, najverovatnije 21.11.2015.

 
Kontakt za prijavu i ostale informacije:
Telefon: +381 11 31 61 674
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 

Štampa El. pošta

Srodne vesti