bsec urta105  uetr  komora logo 48

NEOPOREZIVI IZNOS INO DNEVNICA 50 EVRA

05 Narodna skupština Republike Srbije je 29. decembra 2015. donela Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana. Zakon stupa na snagu 1. januara 2016. godine, osim odredaba čl. 1, 16, 27, 32. i 33. u delu koji se odnosi na oporezivanje prihoda od nepokretnosti, kao i čl. 17, 18. i 20. koje će se primenjivati od 1. januara 2017. године. Zakon možete preuzeti OVDE.

Članom 6. ovog zakona definisano je da je dnevnice za službeno putovanje u zemlji - do 2.168 dinara, odnosno dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo - do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa a najviše do 50 evra dnevno. Na ovaj način predlagač zakona je želeo da, za subjekte van javnog sektora, propiše neoporezivi iznos ino dnevnica u visini do 50 evra dnevno.
Dakle, visina dnevnica za službeno putovanje zaposlenih u transportnim preduzećima utvrđuju se opštim aktima preduzeća (Pravilnikom o radu, Ugovorom o radu, Odlukom direktora i sl.). Ukoliko su na ovaj način utvrđeni iznosi ino dnevnica u transportnom preduzeću manji od 50 evra ili 50 evra, na njih se ne obračunava porez. Međutim, ukoliko su aktima preduzeća utvrđeni iznosi veći od 50 evra, obračunava se porez na deo koji je veći od 50 evra, i to porez od 10%.
Podsećamo da se Udruženje 9. oktobra 2015. godine obratilo Ministarstvu finansija sa inicijativom za propisivanje neoporezivog iznosa ino dnevnica. Iznos od 50 evra je iznos koji je predložen sa strane Udruženja.

Štampa El. pošta

Srodne vesti