bsec urta105  uetr  komora logo 48

KONTROLA PLAĆANJA PUTARINE U MAĐARSKOJ

putarina

Kako nezvanično saznajemo, mađarska policija je tokom jučerašnjeg dana obustavila kontrolu plaćanja putarine u prethodnom periodu (90 dana unazad). Kontrola plaćanja putarine tokom korišćenja puteva i neposredno nakon korišćenja puteva se i dalje sprovodi.

Prema do sada prikupljenim informacijama od članova Udruženja, srpski prevoznici su najčešće kažnjavanji zbog sledećih postupanja:
- Naknadna uplata putarine.
Korisnici puteva sa naplatom putarine u obavezi su da istu plate pre korišćenja. S tim u vezi, ako su vozači izvršili plaćanje putarine za celu relaciju (od ulaska do izlaska i Mađarske) ali ne pre nego što su započeli korišćenje puteva sa naplatom već nakon što su započeli korišćenje ovih puteva, sistem za nadzor registruje korišćenje puteva bez plaćanja putarine a inspekcijski organi pokreću prekršajni postupak.
- Skretanje se itinerera.
Prilikom plaćanja putarine, vozač dobija itinerer, odnosno maršutu kretanja i obavezan je da se iste pridržava. Ukoliko iz nekog razloga dođe do promene itinerera i pri tome se koristi alternativni put za koji nije plaćena putarina, sistem za nadzor registruje korišćenje puta bez plaćanja putarine a inspekcijski organi pokreću prekršajni postupak.
- Greške prilikom unosa podataka pri plaćanju.
Prilikom unosa podataka o vozilu (reg. oznaka, kategorija vozila, euro kategorija, ukupna masa) mora se voditi računa da se unesu svi podaci i da uneti podaci budu tačni. U slučaju greške pri unosu podataka, sistem ne registruje da je za vozilo plaćena putarina a inspekcijski organi pokreću prekršajni postupak.

Štampa El. pošta

Srodne vesti