bsec urta105  uetr  komora logo 48

NOVI TERMIN ZA OBUKU SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST

adr Zakonom o transportu opasnog tereta („Sl. glasnik R. Srbije", br. 88/2010) i ADR (Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju) predviđena je obaveza svakog učesnika transportnog procesa da imenuje savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.

U cilju ostvarivanja što povoljnijih uslova za obuku lica koja obavljaju poslove Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta u skladu sa odeljkom Udruženje је potpisalo ugovor o saradnji sa preduzećem TRIGON INŽENJERING doo iz Zemuna.
Preduzeće za saobraćaj i transport TRIGON INŽENJERING d.o.o. iz Zemuna ima licencu br. 04/2014 Uprave za transport opasnog tereta, za obavljanje stručnog osposobljavanja kandidata za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, u skladu sa odeljkom 1.8.3 ADR/RID/ADN i članovima 18, 19, 20, 21. i 22. Zakonom o transportu opasnog tereta.
Posebna pogodnost koju kao član Udruženja ostvarujete na osnovu ovog ugovora je popust od 15% za obuku lica koja obavljaju poslove Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta. U cenu je pored obuke sadržano ukoričeno izdanje međunarodnih sporazuma za koje se obuka vrši (oko 1500 stranica) i Zakon o transportu opasnog tereta (Sl. glasnik br. 88/2010).

Taksa za polaganje ispita i izradu certifikata za Savetnika,  nije uključena u cenu i iznosi 15.000,oo din. Uplaćuje se najkasnije petnaest dana pre polaganja ispita  na tekući račun budžeta Republike Srbije u skladu sa Pravilnikom o programu, načinu i visini troškova polaganja ispita za izdavanje sertifikata o stručnoj osposobljenosti za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, službeni glasnik R. Srbije broj 57/15.

Prema planu Uprave za transport opasnog tereta, utvrđeni termin u 2015. godini za proveru znanja kandidata za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta je 01.12.2015, a obuka za planirani ispitni rok biće sprovedena u Zemunu, Ulica 22. oktobra br. 27, (DVD „Matica" - Vatrogasni dom), prema sledećem rasporedu predavanja:
Prema planu Uprave za transport opasnog tereta, utvrđen termin u 2016. godini za proveru znanja kandidata za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta je:
- 26.02.2016.god.
Obuka kandidata će biti sprovedena u ZEMUNU, ulica 22.Oktobra broj 27, (DVD "Matica" - Vatrogasni dom), prema sledećem rasporedu predavanja:

 

Četvrtak 28.01.2016. god.

08,30 - 09,00 h Registracija učesnika kursa

09,00 - 15,30 h Predavači: mr.Petrović Ljubomir dipl. inž. saob. (ADR)                                                             Vujanović Duško dipl. inž. saob.

Petak 29.01.2016. god.

08,30- 11,30h Predavači: mr.Petrović Ljubomir dipl. inž. saob. (ADR)(RID)(ADN)

12,30 - 15,30h  Predavač:   Dobrijević Rajko dipl. inž. (ADR)(RID)(ADN)
(Opasne materije klase 7- radioaktivni materijali)

Subota 30.01.2016. god.

8,30- 15,30h Predavači: mr.Petrović Ljubomir dipl. inž. saob. (ADR)(RID)(ADN)                                             Vujanović Duško dipl. inž. saob. 

Nedelja 31.01.2016. god.

8,30- 11,30h Predavači: Vujanović Duško dipl. inž. saob. (ADR)(RID)(ADN)

                                        dr Mihael Bučko dipl. inž

  • 12,30- 15,30 Predavač: Anđelić Gordana dipl. inž. saob. (RID)
  •  
  • Pravilnik o međunarodnom železničkom prevozu opasnih materija
  •  

Ponedeljak 01.02.2016. god.

08,30- 15,30h  Predavač: Dr Dragan Trifunović dipl. inž. maš. (ADN)

                        Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima

 

DODATNO:

Konsultacije za ispit u trajanju od četiri nastavna časa u subotu, 20.02.2016.godine

 
Kontakt za prijavu i ostale informacije:
Telefon: +381 11 31 61 674
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 

Četvrtak, 28.01.2016. god.

Štampa El. pošta

Srodne vesti