bsec urta105  uetr  komora logo 48

SINDROM SLEEP APNOEA

 39 Evropska unija je donela obavezujuću direktivu za sve države članice koja se odnosi na proširenje spiska pregleda koje su vozači dužni da obave radi dobijanja lekarskog pregleda za izdavanje ili produženje vozačke dozvole. Ovom direktivom je predviđeno da svaka država članica mora od 31.12.2015. godine da uvrsti u lekarske preglede i pregled za otkrivanje sindroma privremenog prestanka disanja - sleep apnoea syndrome. Osoba koja pati od ovog sindroma ima poremaćaj disanja u snu koji nastaje zbog specifičnog oblika disajnih puteva a što dovodi do smanjenja protoka vazduha prilikom spavanja.

Kako je ovih dana elektronska štampa pisala o obavezi naših vozača da imaju lekarski pregled sa potvrdom da nemaju Sleep apnoea sindrom Sekretarijat udruženja je primio brojne pozive sa pitanjem da li je to zaista tako. Tačno je da je Evropska unija donela ovu Direktivu ali se njome nalaže državama članicama Unije da počevši od 31.12.2015. godine od kandidata za izdavanje/produženje dozvole traže i dokaz da nemaju sindrom Sleep apnoea. Vozači iz Srbije apliciraju za vozačke dozvole u svojoj zemlji te još uvek nema zakonske osnove da im se takav dokaz traži.

 

Štampa El. pošta

Srodne vesti