bsec urta105  uetr  komora logo 48

KONTROLA POSEDOVANJA UVERENJA OD STRANE CARINE

05  U skladu sa Zakonom o međunarodnom prevozu u drumskom saobračaju, carina Republike Srbije je u ponedeljak 11. aprila otpočela sa kontrolom posedovanja Uverenja o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju. U slučajevima kada bi se utvrdilo da domaći prevoznik nema u vozilu overenu fotokopiju uverenja Carina bi zabranila izlazak, odnosno ulazak, na teritoriju Republike Srbije.

U prvim danima primene došlo je do puno problema i pogrešnih primena navedenog Zakona pa se Udruženje obratilo Ministarstvu kako bi se otklonile neželjene posledice ovakve prmene Zakona. Nakon toga, carinarnice su dobile novo obaveštenje prema kome se dozvoljava ulazak na teritoriju Republike Srbije bez posedovanja Uverenja. Takođe, kako se javio veliki broj prevoznika koji je u vozilima imao kopiju uverenja ali ona nije bila overena, a zbog mogućih značajnih gubitaka u čekanju na podizanje novog spiska vozila i overavanju uverenja dozvoljeno je da se u vozilu nalazi neoverena kopija.
Takođe, carinarnice su informisane da u sledećim slučajevima Zakon ne propisuje izdavanje uverenja te se posedovanje istog ne može ni zahtevati:
- Obavljanje prevoza za sopstvene potrebe bez obzira na kategoriju vozila;
- Obavljanje javnog prevoza vozilima čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3,5t u skladu sa Pravilnikom o tehničkim i tehničko eksploatacionim uslovima koje moraju ispunjavati teretna vozila i autobusi kojima se obavlja međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju.

Štampa El. pošta

Srodne vesti