bsec urta105  uetr  komora logo 48

POTPISAN UGOVOR ZA CMR OSIGURANJE

05  U cilju ostvarivanja što povoljnijih uslova za osiguranje odgovornosti prevoznika za štete na robi primljenoj na prevoz u drumskom saobraćaju (CMR osiguranje), Udruženje je potpisalo ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa osiguravajućim društvom WIENER STADTISCHE ADO.

Predmet osiguranja je odgovornost Osiguranika kao prevoznika za dokazane štete koje nastanu u prevozu pošiljaka robe (stvari), usled ostvarenja nekog od sledećih rizika:
• oštećenja robe (stvari);
• provalne krađe, razbojničke krađe ili krađe celog vozila sa robom;
• zakašnjenja u isporuci robe (stvari).
Pored odgovornosti za štete nastalih ostvarenjem navedenih rizika, predmet osiguranja su i:
• troškovi utvrđivanja uzroka, obima i visine štete;
• troškovi sporova i pravnih radnji preduzetih od strane Osiguranika (Prevoznika) u sporazumu sa Osiguravačem radi odbrane od neosnovanih ili previsokih zahteva korisnika prevoza ili imaoca prava za naknadu u vezi nastale štete;
• troškovi eventualnog istovara, pretovara ili utovara na drugo prevozno sredstvo ako je prvobitno prevozno sredstvo pretrpelo saobraćajni udes a u cilju izbegavanja daljeg oštećenja robe (stvari) ili smanjenja već nastalih šteta na robi (stvarima) i
• troškovi uklanjanja i prevoza ostataka uništene robe (stvari) u cilju čišćenja puta po naredbi nadležnih organa vlasti.
Pored specijalnog popusta za članove Udruženja su ugovoreni i posebni uslovi CMR osiguranja.
Za više informacija o uslovima ugovorenim za članove Udruženja, kao i za izradu ponude obratiti se Sekretarijatu Udruženja PU „Međunarodni Transport“, Beograd, radnim danima od 08-16h na telefone:
011/3247-147
011/3241-036
011/3239-287
011/3221-344
ili putem i-mejla na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

Štampa El. pošta

Srodne vesti