bsec urta105  uetr  komora logo 48

LOI MACRON - ZASTUPANJE SRPSKIH FIRMI U FRANCUSKOJ

Loi Macron, francuski zakon koji reguliše obaveze poslodavca koji svoje zaposlene šalje na rad u tu zemlju stupio je na snagu 1. jula ove godine. Zakon se odnosi na vozače koji obavljaju međunarodni prevoz, i to bilateralni, za i iz trećih zemalja i kabotažu. Po ovom zakonu, svaki strani radnik na teritoriji Francuske mora biti izjednačen u smislu naknade sa francuskim radnikom, za vreme provedeno na teritoriji Francuske, a od poslodavca koji je radnika uputio na put u Francusku se očekuje da to i dokaže.

Imajući u vidu da poslodavci koji upućuju radnike u Francusku moraju odrediti svog predstavnika u Francuskoj, koji će biti zadužen za komunikaciju sa nadležnim organima i telima za kontrolu, Udruženje je zaključilo ugovor sa francuskom firmom MOVE EXPERT i tako obezbedilo da srpski prevoznici, uz posredovanje Udruženja, zaključe ugovor o zastupanju u Francuskoj sa ovom firmom. 

Zaključenje ugovora o zastupanju teče kroz sledeće korake:

Korak 1: Utvrđivanje potreba za sklapanje ugovora o zastupanju u Francuskoj za svaku firmu pojedinačno a u zavisnosti od posla, odnosno vrste prevoza koju prevoznik obavlja na teritoriji Francuske.

Podsećamo, novi francuski zakon se odnosi na bilateralni prevoz, prevoz za i iz trećih zemalja i kabotažu, a ne odnosi se na tranzitne prevoze.

Korak 2: Ukoliko se utvrdi da je prevozniku potreban zastupnik u Francuskoj, popunjava Zahtev za posredovanje o sklapanju ugovora o zastupanju. Popunjen zahtev, pre štampanja i potpisivanja šalje se elektronskim putem na mejl adresuOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Nakon ovako poslatog Zahteva, isti se štampa i potpisuje a potom šalje (skeniran) elektronskim putem na mejl adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili poštom na adresu navedenu u Koraku 3.

Podaci sadržani u Zahtevu za posredovanje koriste se za izdavanje sertifikata propisanog francuskim zakonom. Punu odgovornost za tačnost tih podataka snosi prevoznik.

Zahtev za posredovanje, kao i dodatna uputstva za njegovo popunjavanje možete preuzeti  OVDE

Korak 3: Po prijemu Zahteva za posredovanje, Udruženje prevozniku elektronskim putem šalje Ugovor o zastupanju. Prevoznik štampa Ugovor u dva primerka, potpisuje i overava primerke i vraća Udruženju oba putem pošte na adresu:

PU MEĐUNARODNI TRANSPORT
Milutina Bojića 2/I
11000 Beograd
Republika Srbija

Takođe, prevoznik jedan primerak Ugovora (potpisan i overen, skeniran) šalje Udruženju i elektronskim putem na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Primer Ugovora o zastupanju na engleskom jeziku, zajedno sa neslužbenim prevodom na srpski jezik koji ima informativni karakter,  možete preuzeti OVDE

Korak 4: Po dobijanju predračuna prevoznik vrši plaćanje i šalje Udruženju potvrdu o plaćanju. Cenovnik usluga možete preuzeti OVDE. Cenovnik se odnosi na broj sertifikata a po svakom vozaču idu 2 sertifikata godišnje!

Korak 5: Po plaćanju predračuna, prevoznik elektronskim putem dobija popunjen sertifikat. Isti štampa u najmanje dva primerka od kojih jedan daje vozaču a jedan zadržava za sebe. Skeniranu kopiju potpisanog i overenog sertifikata prevoznik šalje Udruženju elektronskim putem na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Cela procedura traje nekoliko dana.

Prilikom kontrole od strane francuskih organa zahtevaće se da vozač kod sebe ima važeći sertifikat (važnost sertifkata je najviše šest meseci) i Ugovor o radu na srpskom jeziku.

Oznake: zakon o minimalnoj zaradi, Loi Macron

Štampa El. pošta