bsec urta105  uetr  komora logo 48
mt zabrane baner 728

PUTARINE U AUSTRIJI - NOVI TARIFNI SISTEM

Odlukom Vlade Republike Austrije, od 01. januara 2017. godine, primenjivaće se novi način utvrđivanja putarina za vozila najveće dozvoljene mase preko 3,5t, tako što se posebno utvrđuje osnovna tarifa po kilometru za posebno definisane dve kategorije vozila, a zatim i dodatna u odnosu na EURO kategoriju vozila u pogledu emisije buke i zagađivača.

Prilikom utvrđivanja osnovne tarife, vozila su svrstana u dve tarifne grupe:

  1. Grupa A – EURO VI kategorija vozila,
  2. Grupa B – kategorije vozila od EURO 0 do EEV.

Osnovna tarifa za navedene tarifne grupe vozila se, zatim, definiše prema broju osovina vozila u 3 kategorije:

  1. Kategorija 1 – 2 osovine,
  2. Kategorija 2 – 3 osovine i
  3. Kategorija 3 – 4 i više osovina.

U zavisnosti od EURO kategorije vozila u pogledu emisije buke i zagađivača, određene su dodatne naknade za zagađenje vazduha i buku (dnevna i noćna tarifa), koje se zatim razvrstavaju po broju osovina vozila na isti način kao i u slučaju osnovne tarife. Dodavanjem cena doplate za emisiju buke i zagađivača na osnovnu cenu dobija se cena putarine po EURO kategorijama vozila, razvrstanu po broju osovina vozila i dobu dana.
Prilikom određivanja cena putarina poštovan je princip da za vozila koja više zagađuju i proizvode viši nivo buke važe više cene putarina, kao i da je noćna tarifa viša od dnevne. Detaljne podatke o visini cene putarine možete pogledati u prilogu.

Oznake: Austrija, putarina

Štampa El. pošta