bsec urta105  uetr  komora logo 48
mt zabrane baner 728

POČETAK PRIMENE NOVOG ZAKONA O PREVOZU TERETA

Puna primena Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, koji je stupio na snagu 15. avgusta 2015. godine, počinje 13. februara 2017. godine. Rok za usklađivanje poslovanja postojećih prevoznika sa odredbama ovog zakona je godinu dana, odnosno do 13. februara 2018. godine.

Najveće novine koje donosi ovaj zakon su novi uslovi za obavljanje javnog drumskog prevoza tereta koji su usaglašeni sa zakonodavstvom EU, među kojima je i uvođenje lica odgovornog za prevoz koji mora biti radno angažovan od strane prevoznika i omogućavanje preduzetnicima da se bave međunarodnim prevozom.

Naglašavamo da je puna primena ovog zakona, a posledično i obaveza postojećih prevoznika da svoje poslovanje usklade sa istim, uslovljena donošenjem podzakonskih akata neophodnih za njegovo izvršenje. Do ovog trenutka, nije donet ni jedan od podzakonskih akata neophodnih za izvršenje ovog zakona. Dakle, u ovom trenutku nije moguće dati opis radnji koje postojeći prevoznici treba da preduzmu, niti spisak dokumenata koje je potrebno obezbediti u cilju usklađivanja poslovanje sa odredbama novog zakona.

O donošenju podzakonskih propisa za izvršenje ovog zakona članovi će biti blagovremeno informisani.

Oznake: Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

Štampa El. pošta