bsec urta105  uetr  komora logo 48

POČELA PRIMENA NOVOG ZAKONA O PREVOZU TERETA

Podsećamo da je puna primena Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, koji je stupio na snagu 15. avgusta 2015. godine, počela je 13. februara 2017. godine. Rok za usklađivanje poslovanja postojećih prevoznika sa odredbama ovog zakona je godinu dana, odnosno do 13. februara 2018. godine

Puna primena ovog zakona, a posledično i obaveza postojećih prevoznika da svoje poslovanje usklade sa istim, uslovljena je donošenjem podzakonskih akata neophodnih za njegovo izvršenje. O donošenju podzakonskih propisa za izvršenje ovog zakona članovi će biti blagovremeno informisani.
Prema informacijama kojima raspolažemo, Uprava carina je informisala sve carinarnice o početku primene ovog zakona i nadležnostima carinskih organa. S tim u vezi, skrećemo pažnju na sledeće:

  • Članom 41. stav 7. Zakona propisano je da će carinski organ na graničnom prelazu, odnosno na drugom mestu na kome obavlja carinski nadzor, ukoliko utvrdi da domaći prevoznik nema odgovarajući izvod licence prevoznika, odnosno druge isprave propisane ovim zakonom, zabraniti izlazak iz države i o tome obavestiti Ministarstvo.

Ovo praktično znači da nadležni carinski organ neće pustiti robu u izvozni odnosno tranzitni postupak, ukoliko u postupku izvoza odnosno tranzitnog postupka nije priloženo Uverenje o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju ili Izvod licence za prevoz (Uverenje se prilaže uz deklaraciju i njegov broj se upisuje u odgovarajuću rubriku).

U prelaznom periodu od godinu dana, odnosno do 13.02.2018. godine u upotrebi će biti i Uverenje i Izvod licence za prevoz.

Podsećamo članove da su u obavezi da u svakom od vozila iz svog voznog parka imaju kopiju Uverenja!

Oznake: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

Štampa El. pošta