bsec urta105  uetr  komora logo 48
mt zabrane baner 728

IZMENJENO UPUTSTVO CARINARNICAMA

Prema informacijama kojima raspolažemo, Uprava carina je 20.02.2017. godine izmenila uputstvo za postupanje carinskih službenika u vezi sa početkom primene Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

Novim uputstvom, a imajući u vidu član 16. stav 5. novog Zakona, Uprava carina je obavestila carinarnice da bilateralni javni prevoz tereta sa susednim državama sa kojima je predviđeno obavljanje prevoza bez dozvola, u prelaznom periodu od godinu dana, odnosno do 13.02.2018. godine, može da obavlja, osim prevoznika koji poseduje Uverenje, i prevoznik koji poseduje Rešenja o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza putnika i stvari u unutrašnjem drumskom saobraćaju.

Oznake: Uprava carina

Štampa El. pošta