bsec urta105  uetr  komora logo 48
mt zabrane baner 728

ADR SERTIFIKATI

Primena novog Zakona o transportu opasne robe („Sl. glasnik RS“, br. 104/2016) počela je 1. januara 2017. godine i donela određene promene u nadležnostima i načinu, odnosno postupku izdavanja Sertifikata o stručnoj osposobljenosti za vozača vozila za transport opasne robe. Te promene su dovele do zastoja u izdavanju Sertifikata zbog čega se PU „Međunarodni transport“ sredinom februara obratilo nadležnom ministarstvu - Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Resorni pomoćnik ministra, g. Zoran Ilić održao je dva sastanka sa našim predstavnicima, i to 28.2. i 20.3.2017. godine. Na drugom sastanku bili su prisutni i i predstavnici privrednih društava koja se bave poslovima u vezi sa transportom opasnog tereta. Osim o problemu uzrokovanom zastojem u izdavanju Sertifikata, na pomenutim sastancima razgovarano je i o našem zahtevu da se ispit za vozače vozila za transport opasne robe (ADR) održava ponedeljkom i utorkom.

Ishodi ovih sastanaka su pozitivni. Naime, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je počelo sa idavanjem Sertifikata. Vozačima koji su položili ispit 9. i 24. februara sertifikati su izdati 27. marta, a vozačima koji su položili ispit 3, 10. i 17. marta sertifikati su izdati 28. marta. Takođe, već u ponedeljak, 27. marta 2017. godine, održan je i ispit. Sa ovakvom organizacijom ispita napravljena je mogućnost da vozači koji polažu samo osnovni kurs, i to prema programu početne obuke mogu u roku od tri dana da završe obuku i polaže ispit, za što im je pre ove promene bilo potrebno 11 dana.

Oznake: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ADR

Štampa El. pošta