bsec urta105  uetr  komora logo 48

NOVOSTI IZ TIMOCOM-A - TC TRANSPORT ORDER

TimoCom je nakon dužeg vremena izbacio na tržište novi proizvod – TC Transport Order®, koji korisnicima omogućava da odmah započnu kompletno digitalno poslovanje direktno na transportnoj platformi. 

TC Transport Order® je aplikacija za digitalnu obradu transportnih naloga i slanje upita za transport u okviru TimoCom platforme. Ukratko, putem ove aplikacije nalogodavac digitalnim putem i na jednostavan način dodeljuje transportne naloge svojim poslovnim partnerima.

Nalozi se mogu prilagoditi sopstvenim potrebama dodavanjem logotipa, donjeg zaglavlja i dokumenata kao i kreiranjem obrazaca za transportne naloge koji se ponavljaju. Nalogoprimac ima mogućnost da prispeli transportni nalog prihvati, da ga naknadno stornira ili odbije. Nakon dogovora sa nalogoprimcem, radi obostrane sigurnosti, uz transportni nalog se prilaže obavezujući ugovorni dokument. Oba poslovna partnera na taj način mogu da vide centralizovani prikaz faza naloga i njihovih statusa i da u svakom trenutku imaju uvid.

Oznake: TimoCom

Štampa El. pošta