bsec urta105  uetr  komora logo 48

I ZA GPS PRAĆENJE VOZILA NEOPHODNA LICENCA

Iako se Zakon o privatnom obezbeđenju primenjuje osam meseci, većina kompanija koje pružaju usluge montaže i održavanja sistema tehničke zaštite u koje spada i GPS satelitsko praćenje vozila nema neophodnu licencu Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ovakvim postupanjem nelicencirana pravna lica ne samo što rizikuju svoje poslovanje, već direktno ugrožavaju i svoje klijente. Zakon, naime nije oslobodio odgovornosti korisnike usluga, već je u članu 80 propisao novčanu kaznu od 100.000 do čak 1.000.000 dinara za pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja (u koje spadaju i svi sistemi tehničke zaštite poput protivprovalnih i protivprepadnih sistema, video obezbeđenja, GPS praćenja…) ako angažuje pravno lice ili preduzetnika ili fizičko lice koji nemaju licencu i ako sa izvođačem tih radova nema zaključenog pisanog ugovora. U praksi to znači da je svako preduzeće kome je posle 1. januara GPS uređaje ugradila nelicencirana firma praktično u prekršaju, bez obzira na to da li su znali za odredbe Zakona o privatnom obezbeđenju ili ne. 

Pravna lica koja su pre 1. januara 2017. ugradila neki od sistema tehničke zaštite nemaju obavezu da uređaje demontiraju. Ipak, Zakon je propisao da u takvim slučajevima mora postojati Ugovor o održavanju sa licenciranim provajderom. Prema našim informacijama, inspekcija je već počela da kontroliše kako pružaoce, tako i korisnike usluga.

Oznake: GPS, praćenje vozila, licenca, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Zakon o privatnom obezbeđenju

Štampa El. pošta

Srodne vesti