bsec urta105  uetr  komora logo 48
  • Početak
  • VESTI
  • NEMA VIŠE SLOVA "Č", "Ć", "Š", "Ž" I "Đ" NA REGISTARSKIM TABLICAMA

NEMA VIŠE SLOVA "Č", "Ć", "Š", "Ž" I "Đ" NA REGISTARSKIM TABLICAMA

Dana 21.07.2017. stupile su na snagu izmene i dopune Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila ("Sl. glasnik RS", br. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012, 121/2012, 42/2014, 108/2014, 65/2015, 95/2015 i 71/2017) koje isključuju upotrebu slova sa dijakritičkim znacima na registarskim tablicama.

Najvažnije izmene i dopune pravilnika se odnose na član 27 kojim su isključena slova "Č", "Ć", "Š", "Ž" I "Đ" i samostalni član 15 koji propisuje produžavanje roka važenja registarskih tablica sa 7 na 9 godina. Tako je, prema članu 27, stav 4 propisano da se registarska oznaka vozila sastoji se od kombinacija arapskih cifara od "0" do "9" i slova na dve pozicije s tim da su slova registarskog broja sva slova latiničnog pisma srpskog jezika, osim slova "Č", "Ć", "Š", "Ž" i "Đ" i latinično slovo "X". Takođe, samostalnim članom 14 je propisano da će registarske tablice koje su izdate do dana stupanja na snagu novog pravilnika, a čija registarska oznaka sadrži pomenuta slova latiničnog pisma srpskog jezika ili latinična slova "Y" i "W", važiti do isteka roka za zamenu tablica utvrđenog propisom po kome su izdate.

S obzirom da novi pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", već od 29.07.2017. registarske tablice neće sadržati pomenuta slova. 

Oznake: registarske tablice, Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila

Štampa El. pošta