bsec urta105  uetr  komora logo 48
  • Početak
  • VESTI
  • DONET NOVI PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA TAHOGRAFA
mt zabrane baner 728

DONET NOVI PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA TAHOGRAFA

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo je novi Pravilnik o načinu korišćenja tahografa, („Službeni glasnik RS“, br. 90/2017) koji stupa na snagu 14.10.2017. godine, pri čemu se odredbe čl. 9, 16. i 17. primenjuju od 1.11.2017. godine.

Ovim Pravilnikom definisano je da prevoznik treba redovno da preuzima odgovarajuće podatke sa digitalnog tahografa i sa kartice vozača uz minimalne vremenske gubitke za prevoznika ili vozača. Preuzimanje odgovarajućih podataka vrši se najmanje jednom u periodu od:

  1. 90 dana za podatke sa digitalnog tahografa;
  2. 28 dana za podatke sa kartice vozača.

Članom 16. ovog Pravilnika definisano je da u slučaju kada se upravlja vozilom u kome je ugrađen analogni odnosno digitalni tahograf, a koji ne spada u oblast primene propisa koji regulišu radno vreme posade vozila u drumskom saobraćaju i tahografima, aktivnosti vozača se beleže na tahografskom listiću na čijoj poleđini je pre otpočinjanja prevoza naznačeno "VAN OBLASTI PRIMENE", odnosno kod digitalnog tahografa korišćenjem funkcije "OUT OF SCOPE" ("VAN OBLASTI PRIMENE").

Oznake: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Štampa El. pošta