bsec urta105  uetr  komora logo 48

USVOJEN ZAKON O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU

Skupština Srbije je 17.10.2017. usvojila Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Ovim zakonom će svim korisnicima biti omogućeno da preko svog mobilnog telefona koriste kvalifikovani elektronski potpis u transakcijama i elektronskoj komunikaciji, a elektronski dokument biće izjednačen sa papirnim.

Zakon bi trebalo da omogući dalju modernizaciju javne uprave, a građanima da obezbedi lakši pristup uslugama javne vlasti, kao i da omogući prelazak na elektronsko poslovanje, da otkloni sve prepreke za brže efikasnije i jeftinije poslovanje, što je korist i za građane, privredu i javnu uprave. Donošenjem zakona bi trebalo da se poveća primena kvalifikovanog elektronskog potpisa koji je ekvivalent svojeručnom potpisu, a koji je, zbog komplikovane procedure, koristilo svega 360.000 građana.

U zavisnosti od stepena rizika od zloupotreba i moguće štete, zakonom su utvrđeni različiti postupci i nivoi identifikacije (osnovni, srednji i visoki), čime se omogućava veća sigurnost, bezbednost i visok stepen pouzdanosti.

Novim zakonom je uveden i elektronski pečat za pravna lica, koji će istovremeno biti zamena za pečat i svojeručni potpis ovlašćenog lica zajedno, odnosno imaće punopravnu snagu. To rešenje će omogućiti i povezivanje različitih informacionih sistema i institucija koje mogu da razmenjuju pečatirana elektronska dokumenta. Slanje takvih dokumenata biće sa većim stepenom pouzdanosti, jer elektronska dostava omogućava da se vidi tačno vreme slanja i prijema svakog dokumenta što je bitno za sudske i upravne postupke.

Usluga kvalifikovane elektronske dostave je zamena za uslugu preporučene pošiljke, omogućava pouzdanost i sigurnost da će doći na adresu na koju je dokument i poslat. Formiranje elektronskog magacina za čuvanje dokumentacije, koje je predviđeno ovim zakonom, najvažnije je za privredu, jer je jedan od uslova za brže efikasnije i jeftinije poslovanje. Treba imati na umu ti to da će, bez obzira na postojanje elektronskog magacina za čuvanje dokumentacije u budućnosti, i dalje postojati obaveza čuvanja dokumenata u papirnom obliku.

Oznake: Zakono elektronskom dokumentu

Štampa El. pošta

Srodne vesti