bsec urta105  uetr  komora logo 48
mt zabrane baner 728

USLUGA VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNOM VREMENU VOZAČA

S obzirom da prema Pravilniku o evidenciji radnog vremena člana posade vozila, donetog na osnovu Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom saobraćaju i tahografima (u daljem tekstu ZoRV), prevoznici imaju i obavezu vođenja evidencija o radu vozača, Udruženje je proširilo ponudu svojih usluga koje su u vezi sa obavezama prevoznika koje proizilaze upravo iz pomenutog zakona i njegovih podzakonskih akata.

Usluga Udruženja se odnosi na obradu i analizu podataka sa tahografskih listića, kartica vozača i iz memorije digitalnog tahografa i vođenje evidencija o radnom vremenu vozača, pod najpovoljnijim uslovima i uz pravnu pomoć iz oblasti pomenutog zakona. Korišćenjem ove usluge prevoznik može da ispuni obaveze:

 1. preuzimanja podataka sa kartice vozača i iz memorije digitalnog tahografa (član 15. st. 5. i 6. ZoRV), 
 2. vršenja redovne kontrole rada svih svojih vozača (član 10. stav 2. ZoRV), bez obzira da li ti vozači upravljaju vozilima u koja su ugrađeni analogni ili digitalni tahografi i 
 3. vođenja evidencija o radnom vremenu svih vozača (član 4. stav 12. ZoRV), bez obzira da li ti vozači upravljaju vozilima u koja su ugrađeni analogni ili digitalni tahografi.

Usluga obuhvata:

 • preuzimanje podataka sa kartica vozača i iz memorije digitalnog tahografa
 • skeniranje tahografskih listića u prostorijama prevoznika
 • obradu i analizu podataka o aktivnostima vozača softverom TIS Web 
 • izradu izveštaja o aktivnostima vozača koji se elektronskim putem dostavljaju prevozniku, i to sledećih izveštaja:
  • Protokol aktivnosti vozača
  • Prekršaji vozača
  • Pismo vozaču
  • Linearni grafikon aktivnosti

Oznake: Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, vođenje evidencije o radnom vremenu vozača

Štampa El. pošta