bsec urta105  uetr  komora logo 48

TUNELI MONBLAN I FREŽUS - NOVE CENE

Od 01. januara 2018. godine važe nove cene za prolazak kroz tunele Monblan i Frežus.

Nove cene su formirane na osnovu EURO kategorije vozila. U tabeli su date cene (bez PDV-a) koje su iste za oba tunela:

Tranzitna klasa EURO kategorija vozila Tip vozila Tunel Monblan [€] Tunel Frežus [€]
3 3-4-5-6 Vozila sa 2 osovine i ukupnom visinom većom od 3,00 m 104,55 104,55
4 3-4-5-6 Vozila sa 3 i više osovina i ukupnom visinom većom od 3,00 m 212,05 212,05
D 3-4-5-6 Vanredni prevoz A ("HLADNJAČA") 224,35  
E 3-4-5-6 Vanredni prevoz B (širina preko 2,55 m i dužina preko 18,75 m) 744,02  
B 3-4-5-6 Vanredni prevoz:  širina vozila od 2,81 m do 3,50 m   374,84
C 3-4-5-6 Vanredni prevoz: širina vozila od 3,51 m do 6,00 m i dužina preko 25,00 m   744,02
MP 3-4-5-6 Doplata za vozila koja prate prevoz opasne robe // 108,77

Treba imati na umu i to da:

  1. vozilima EURO 0, 1 i 2 kategorije nije dozvoljen prolazak kroz oba tunela;
  2. transport opasne robe kroz tunel Monblan nije dozvoljen;
  3. u slučaju tunela Frežus, visina vozila ne sme biti preko 4,30 m;
  4. u slučaju Monblan tunela, visina vozila ne sme biti preko 4,70 m;
  5. u slučaju vanrednog prevoza, vozila visine od 4,05 m do 4,20 m se svrstavaju u tranzitnu klasu A;
  6. u slučaju vanrednog prevoza, vozila visine od 4.20 m do 4,70 m se svrstavaju u tranzitnu klasu B;

Oznake: Frejus, tuneli, Monblan, Mont Blanc, Frežus

Štampa El. pošta

Srodne vesti