USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA NA DOHODAK GRAĐANA

Napisano .

Vlada Republike Srbije je na osnovu Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 - dr. zakon, 112/15 i 113/17) objavila usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana.

Oznake: Vlada Republike Srbije, Zakon o porezu na dohodak građana

Štampa