bsec urta105  uetr  komora logo 48
  • Početak
  • VESTI
  • DONET PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA ADR SERTIFIKATA O ODOBRENJU ZA VOZILO
mt zabrane baner 728

DONET PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA ADR SERTIFIKATA O ODOBRENJU ZA VOZILO

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je na osnovu člana 42. stav 13. Zakona o transportu opasne robe („Službeni glasnik RS“, broj 104/16) donelo Pravilnik o načinu i postupku izdavanja ADR sertifikata o odobrenju za vozilo („Službeni glasnik RS“, broj 23/2018) koji stupa na snagu 31. marta 2018. godine.

Pomenutim pravilnikom propisuje se način i postupak izdavanja ADR sertifikata o odobrenju za vozila kao i isprave kojima se dokazuje usaglašenost sa zahtevima ADR u cilju izdavanja ADR sertifikata. Pored toga, ovim pravilnikom su definisani uslovi u odnosu na isprave kojima se dokazuje usaglađenost sa zahtevima ADR za vozila čiji je proizvođač prestao sa radom, način dokazivanja da se cisterne i vozila mogu upotrebljavati u transportu na teritoriji Republike Srbije, kao i druga pitanja koja su od značaja za izdavanje ADR sertifikata o odobrenju za vozilo.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini sertifikata o odobrenju za vozilo i uslovima pod kojima se izdaje, odnosno vraća sertifikat o odobrenju za vozilo („Službeni glasnik RS“, broj 36/13).

Pomenuti pravilnik možete pogledati OVDE.

Oznake: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Štampa El. pošta