DONET NOVI PRAVILNIK O TEHNIČKOM PREGLEDU VOZILA

Napisano .

Na osnovu člana 254. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US i 24/2018) Ministarstvo unutrašnjih poslova donelo je Pravilnik o tehničkom pregledu vozila („Sl. glasnik RS“, br. 31/2018).

Pomenuti Pravilnik stupa na snagu 5. maja 2018. godine a primenjuje se po isteku 60 dana od dana stupanja na snagu, odnosno od 5. jula 2018. godine. 

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, redovni šestomesečni tehnički pregled se mora obaviti pre isteka roka od šest meseci od dana početka važenja saobraćajne dozvole, odnosno registracione nalepnice. Od 5. jula 2018. godine redovni šestomesečni tehnički pregled moći će da se obavlja najranije 15 dana pre isteka navedenog roka.

Pravilnik možete preuzeti OVDE.

Oznake: Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Štampa