bsec urta105  uetr  komora logo 48
  • Početak
  • VESTI
  • NOVI ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM

NOVI ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom u primeni je od 1. jula 2018. godine.

Ovim Zakonom pojednostavljena je procedura refundacije i način ostvarivanja prava na porodiljsko odsustvo. Do sada se uz zahtev za ostvarivanje prava na porodiljsko dostavljao set od 86 papira – fotokopija i originala različitih dokumenata. Ujedno, poslodavac je bio dužan da isplaćuje platu porodilji a posle je podnosio zahtev za refundaciju koja je kasnila po nekoliko meseci. Izmenom Zakona, teret sprovođenja ove procedure prebačen je sa poslodavca i porodilje na nadležne državne organe, a obaveza predfinansiranja koju je snosio poslodavac je ukinuta.

Utvrđivanje mesečne osnovice vrši nadležni organ jedinice lokalne samouprave na osnovu podataka u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) za poslednjih 18 meseci. Poslodavac više ne mora da dokazuje da je zaradu isplatio, već ovu informaciju lokalne smouprave same pribavljaju iz CROSO. Ministarstvo nadležno za socijalna pitanja, iz sredstava obezbeđenih u budžetu Republike Srbije, vrši isplatu mesečnih iznosa naknade zarade odnosno naknade plate bez poreza i doprinosa na tekući račun porodilje, a iznos pripadajućih poreza i doprinosa na zakonom propisan način.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom možete pogledati OVDE.

Štampa El. pošta

Srodne vesti