bsec urta105  uetr  komora logo 48
  • Početak
  • VESTI
  • TIMOCOM: TRGOVINSKI RAT SA SAD ZA SADA NE UTIČE NA TRANSPORTNO TRŽIŠTE U EU

TIMOCOM: TRGOVINSKI RAT SA SAD ZA SADA NE UTIČE NA TRANSPORTNO TRŽIŠTE U EU

Erkrath, 27.07.2018. godine – Trgovinski rat sa SAD do sada ne pokazuje nikakav uticaj na iskorišćenost kapaciteta transportnih preduzeća u Evropi. Iako je Komisija EU svoj procenjeni rast za 2018. godinu zbog carinskog konflikta trenutno smanjila na 2,1 procenat (prognoza iz maja: 2,3%), tražnja za tovarnim prostorom mesec dana nakon uvođenja američkih kaznenih carina ostaje na konstantno visokom nivou. To dokumentuje TimoCom-ov transportni barometar, indikator razvoja drumskog prevoza robe u Evropi.

Dobra ekonomska situacija obezbeđuje višak ponude tereta

„Ne primećuje se velika panika, tržište ne pokazuje nikakvu reakciju“, komentariše aktuelne brojke za drugi kvartal 2018. godine Gunnar Gburek, potparol TimoCom-a. Na taj način stalno dobra ekonomska situacija preduzeća u Nemačkoj i evro zoni i dalje obezbeđuje veliki obim ponude tereta na transportnom tržištu. Uticaj politike SAD koja je od juna uvela kaznene carine na čelik i aluminijum iz EU se u poslednje četiri nedelje drugog kvartala ne primećuje.

U periodu od aprila do juna, u proseku su, na svakih 76 ponuda tereta korisnika najveće evropske transportne platforme, dolazile 24 ponude tovarnog prostora. To tačno odgovara slici koja je već u prvom kvartalu ove godine upućivala na izuzetno visoku tražnju za tovarnim prostorom. „Kriva je sve ravnija i postaje prava linija“, opisuje Gburek konstantno kretanje. Do 750.000 ponuda tovara i tovarnog prostora se dnevno postavi na TimoCom širom Evrope.

Odnos tereta i tovarnog prostora je pre dve godine još uvek bio ujednačen

Već u prethodnom periodu ove godine odnos ponude i tražnje se sa 70:30 kretao na relativno sličnom nivou. Pre dve godine je to izgledalo drugačije: 2016. godine odnos ponude tereta prema slobodnom tovarnom prostoru u drugom kvartalu je sa 52:48 procenata bio prilično ujednačen.

Transportni kapaciteti su bili i ostaju popunjeni

Šta ove brojke znače za industrijska i trgovinska preduzeća u Evropi koja svoje sve veće količine robe moraju izneti na puteve kako bi zadovoljili svoje kupce? „Transportni kapaciteti su bili i ostaju popunjeni“, kaže Gburek. Ova situacija se ad hoc može rešiti samo tako što će se izbegavati prazne vožnje i što je moguće bolje koristiti postojeći resursi. „Posebno u periodu deficita vreme stajanja i čekanja na rampama industrijskih i trgovinskih preduzeća se mora dalje optimizovati.“ I pored toga što Komisija EU još uvek vidi rizik od daljeg širenja protekcionističkih mera vlade SAD, transportno tržište u EU će sledećih meseci i dalje biti obeleženo viškom tražnje, prognozira TimoCom-ov potparol.

Oznake: TimoCom

Štampa El. pošta