bsec urta105  uetr  komora logo 48

SEPTEMBARSKA REVIZIJA

Podsećamo sve prevoznike koji nisu podnosili zahtev za utvrđivanje godišnjeg plana raspodele, da zahtev za reviziju pojedinačnog plana raspodele mogu podneti u periodu od 1. do 10. avgusta.

Podnošenje zahteva za septembarsku reviziju se vrši isključivo na formularima (tabelama) koji se preuzimaju na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva u sekciji DOKUMENTI/OSTALI DOKUMENTI/GODIŠNjI PLAN RASPODELE ZA 2018. GODINU. Uputstvo za popunjavanje formulara se nalazi uz formulare. Pomenuta dokumenta možete preuzeti OVDE i OVDE.

Zahtev za reviziju se podnosi u prostorijama pisarnice MInistarstva, soba broj 19a, SIV 3, Omladinskih brigada 1. Uz zahtev je neophodno dostaviti odgovarajuću Republičku administrativnu taksu Taksa za zahtev, molbu, predlog i drugi podnesak (tarifni broj 1). Svaki podneti zahtev mora sadržati sledeće priloge:

Tabela 1. Izjava o vozačima u radnom odnosu preduzeća,
Tabela 2. Izjava o vozilima u voznom parku preduzeća,
Tabela 3. Broj i vrsta potrebnih pojedinačnih dozvola preduzeća do kraja 2018. godine.

Oznake: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Štampa El. pošta