bsec urta105  uetr  komora logo 48
mt zabrane baner 728

SEPTEMBARSKA REVIZIJA

Podsećamo sve prevoznike koji nisu podnosili zahtev za utvrđivanje godišnjeg plana raspodele, da zahtev za reviziju pojedinačnog plana raspodele mogu podneti u periodu od 1. do 10. avgusta.

Podnošenje zahteva za septembarsku reviziju se vrši isključivo na formularima (tabelama) koji se preuzimaju na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva u sekciji DOKUMENTI/OSTALI DOKUMENTI/GODIŠNjI PLAN RASPODELE ZA 2018. GODINU. Uputstvo za popunjavanje formulara se nalazi uz formulare. Pomenuta dokumenta možete preuzeti OVDE i OVDE.

Zahtev za reviziju se podnosi u prostorijama pisarnice MInistarstva, soba broj 19a, SIV 3, Omladinskih brigada 1. Uz zahtev je neophodno dostaviti odgovarajuću Republičku administrativnu taksu Taksa za zahtev, molbu, predlog i drugi podnesak (tarifni broj 1). Svaki podneti zahtev mora sadržati sledeće priloge:

Tabela 1. Izjava o vozačima u radnom odnosu preduzeća,
Tabela 2. Izjava o vozilima u voznom parku preduzeća,
Tabela 3. Broj i vrsta potrebnih pojedinačnih dozvola preduzeća do kraja 2018. godine.

Oznake: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Štampa El. pošta