REFORMA NAPLATE PUTARINA KAO PODSTICAJ ČISTIJEM TRANSPORTU I FER USLOVIMA POSLOVANJA

Napisano .

Evropska komisija usvojila je pravila koja predviđaju naplatu putarine prema pređenom kilometru.

Štampa