bsec urta105  uetr  komora logo 48

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O REFAKCIJI AKCIZE

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje („SlužbenI glasnik RS“ BR. 81/18) objavljen je 26. oktobra 2018. godine a stupa na snagu 3. novembra 2018. godine.

Štampa El. pošta

Srodne vesti