bsec urta105  uetr  komora logo 48

ULAZNI PODACI ZA RASPODELU 2019

Na internet prezentaciji Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavljeni su izveštaji sa podacima koji utiču na utvrđivanje godišnjeg plana raspodele za 2019. godinu.

Objavljeni izveštaji sadrže sledeće podatke:

  1. pregled voznog parka prevoznika na dan 1.11.2018. godine (u tabeli PREGLED VOZNOG PARKA u koloni validnost naveden je datum prestanka važnosti sertifikata. Sva vozila koja nemaju važeći sertifikat u raspodeli će biti tretirana bez kategorije);
  2. pregled zahteva za godišnji plan-količina zahtevanih pojedinačnih, vremenskih i CEMT dozvola po kontingentima;
  3.  broj pravilno iskorišćenih dozvola po kontingentima u periodu oktobar-oktobar (01.10.2017.- 30.09.2018. godine);
  4. broj vozača u radnom odnosu;
  5. ostvaren promet u međunarodnom prevozu stvari sopstvenim voznim parkom.

Zahtev sa pripadajućom taksom, za izveštaje o obavljenim vožnjama CEMT i vremenskim dozvolama, odnosno zahtev za izveštajem o preklopljenim vožnjama CEMT, vremenskim i pojedinačnim dozvolama prevoznik može podneti zajedno sa elektronskim medijem (USB memorija ili kompakt disk) na koji će biti snimljeni zahtevani izveštaji najkasnije do ponedeljka 3.12.2018.godine.

Prevoznik može podneti primedbe na podatke iz objavljenih izveštaja, odnosno izveštaje o obavljenim vožnjama CEMT i vremenskim dozvolama i preklopljenim vožnjama CEMT, vremenskim i pojedinačnim dozvolama, zaključno sa utorkom 4.12.2018. godine u pisanoj formi. Primedbe u vezi sa brojem vozača u radnom odnosu potrebno je dostavljati zajedno sa spiskom vozača i pripadajućim "MA" obrascima, odnosno odgovarajućim dokazima da se vozači nalaze u radnom odnosu.

Obaveštenje MInistarstva možete pogledati OVDE. Ulazne podatke možete preuzeti OVDE.

Štampa El. pošta

Srodne vesti