PODSEĆAMO – PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA KVALIFIKACIONU KARTICU I SERTIFIKAT ZA VOZAČE

Napisano .

Udruženje podseća članove o podnošenju zahteva za izdavanje kvalifikacione kartice i sertifikata za profesionalne vozače.

Štampa