bsec urta105  uetr  komora logo 48
  • Početak
  • VESTI
  • PROMENE U FITOSANITARNIM PREGLEDIMA PRI UVOZU BILJKI U EVROPSKU UNIJU

PROMENE U FITOSANITARNIM PREGLEDIMA PRI UVOZU BILJKI U EVROPSKU UNIJU

Uredba 2016/2031 Evropskog parlamenta o zaštitnim merama protiv organizama štetnih za biljke i Uredba 2017/625 Evropskog parlamenta o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja stupile su na snagu 14. decembra 2019. godine.

Oznake: Evropska komisija, Evropska unija, fitosanitarni pregled, TRACES

Štampa El. pošta