bsec urta105  uetr  komora logo 48
 • Početak
 • VESTI
 • AŽURIRANO: TRENUTNO STANJE OBAVLJANJA TRANSPORTA PO ZEMLJAMA ZBOG KORONA VIRUSA (05.04.2020. 12:15)
mt zabrane baner 728

AŽURIRANO: TRENUTNO STANJE OBAVLJANJA TRANSPORTA PO ZEMLJAMA ZBOG KORONA VIRUSA (05.04.2020. 12:15)

Poštovani članovi, obaveštavamo vas o trenutnom stanju i poteškoćama odvijanja drumskog teretnog saobraćaja prouzrokovanih širenjem Korona virusa.

U nastavku je trenutna situacija po zemljama:

 • Italija

Prema Uredbi od 8. marta 2020. godine odobrava se transport na celoj teritoriji Italije. U nastavku možete pročitati prevod Obrazloženja objavljen na internet prezentaciji italijanskog Ministarstva spoljnih poslova.

Zabrane kretanja uvedene danas, ne odnose se na poslovna putovanja (za koje postoji dokaz). Sve dok ne postoji sumnja na potrebu karantina ili se testom dokaže prisustvo virusa, radnici koji prelaze državnu granicu Italije mogu ulaziti i izlaziti sa teritorije ove države. U slučaju kontrole od strane policije i drugih nadležnih službi, mora postojati dokaz razloga putovanja.

Roba može biti dopremana i otpremana sa teritorija označenih kao visokorizična. Transport robe se smatra neophodnim poslom-vozači mogu da ulaze i izlaze sa označenih teritorija kao i da se kreću unutar njih uz limitaran boravak i kontakt samo za potrebe dostave i preuzimanja robe.

Obrazloženje možete pogledati OVDE.

Takođe, od kolega iz Italije smo dobili informaciju o promeni obrasca koji je obavezan za vozače i prevoznike koji nisu sa teritorije Italije. Ovaj obrazac mora biti popunjen pre ulaska na teritoriju Italije a isti možete preuzeti OVDE.

Prevod pomenutog obrasca možete preuzeti OVDE

 • Hrvatska

Tranzit je dozvoljen. U toku su dogovaraji tranzitnih koridora kako bi se postupak ubrzao i izbegli konvoji.

Ukoliko vozač dolazi u Hrvatsku i nakon utovara/istovara odmah izlazi iz Hrvatske - ne mora u karantin.

Ukoliko vozač dolazi u Hrvatsku i nakon utovara/istovara ostaje u Hrvatskoj i čeka na novi radni nalog - u tom slučaju mora u karantin koju organiziraju županijski centri civilne zaštite. Dogovor za karantin radi firma naručitelj/pošiljalac robe.

Odluka Vlade Hrvatske možete pogledati OVDE. Kolege iz Hrvatske su nam poručile da vas obavestimo da je poželjno da vozač ima ovu Odluku kod sebe u slučaju problema na putu.

Hrvatska Vlada donela je Odluku o graničnim prelazima preko kojih će moći da se odvija tranzitni prevoz preko teritorije Hrvatske. Odluku možete pogledati OVDE.

 • Srbija

Vlada Republike Srbije je 16. marta 2020. godine, objavila novu izmenu Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Prema najnovijoj izmeni Odluke Vlade vozači u međunarodnom transportu su izuzeti od svih mera definisanih ovom Odlukom, a u slučaju međunarodnog tranzitnog prevoza u drumskom saobraćaju isti se ograničava na period od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije i odvija se u konvojima. Novu odluku Vlade Republike Srbije možete pogledati OVDE.

Kako bi se obezbedio brži i efikasniji tranzit teretnih vozila kroz teritoriju Republike Srbije usvojen je prekid organizovanja konvoja. 

Informacije o tranzitiranju teritorije Republike Srbije možete pogledati OVDE.

Spisak stanica za snabdevanje gorivom koje će moći da koriste vozila u tranzitu preko teritorije Republike Srbije možete pogledati OVDE.

Vlada RS donela je i Odluku o zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo, pa se vozila sa tom robom vraćaju sa granice. 21.3.2020. godine stupila je na snagu Odluka o izmeni odluke o zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo kojom je iz spiska proizvoda izbrisano brašno od pšenice (1101 00 11 00; 1101 00 15 00) koju možete pogledati OVDE.

Odlukom Vlade od 17.3.2020. godine zabranjen je i izvoz lekova u trajanju od 30 dana. Pomenutu Odluku Vlade možete pogledati OVDE.

Vozači u međunarodnom drumskom teretnom saobraćaju izuzeti iz zabrane kretanja od 17.00h do 05.00h, izmenom Naredbe o ograničenju i zabrane kretanja vozači u međunarodnom teretnom saobraćaju su takođe izuzeti iz zabrane kretanja subotom od 13.00 časova do 05.00 časova ponedeljkom. Pomenutom Naredbom iz zabrane su izuzeti i vozači u međunarodnom teretnom saobraćaju stariji od 65 godina. Pomenutu Naredbu možete preuzeti OVDE.

OBAVEŠTENJE U VEZI SLANJA ZAHTEVA ZA BRISANJE VOZAČA IZ SPISKA OBAVEZNE PROVERE MOŽETE POGLEDATI OVDE.

Registracija tegljača je u vanrednoj situaciji omogućena na samom tehničkom pregledu. Uputite tehničke preglede na kojima želite da radite registraciju vozila da kontaktiraju Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava za upravne poslove, kako bi sami tehnički pregledi dobili objašnjenje oko registracije tegljača. Napominjemo da ne postoji spisak tehničkih pregleda koji to mogu da odrade, već će svaki tehnički pregled koji to želi dobiti uputstva od gore pomenute Uprave. Više o registraciji vozila možete pogledati OVDE.

Na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva zdravlja možete pratiti promene i najnovije vesti o stanju u Srbiji. 

Kontakt centri zavoda i instituta za javno zdravlje Srbije možete pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut": http://www.batut.org.rs/index.php?category_id=207.

Na elektronskoj bazi svih zakona (Pravno informacioni sistem Srbije) možete preuzeti sve propise i akte Vlada Republike Srbije i drugih nadležnih organa koji su doneti u toku vanrednog stanja.

 • Slovenija

Slovenija organizuje tranzit kroz zemlju za strana vozila u konvojima.

Informacije o graničnim prelazima možete pratiti OVDE.

 • Austrija

Transport robe za i iz Italije je moguć. Na granicama sa Italijom uvedene su granične kontrole koje će važiti sledećih 10 dana.

Lica koja ulaze u Austriju iz Italije moraju imati lekarsko uverenje (na nemačkom, engleskom ili italijanskom jeziku) u kome se navodi njihovo zdravstveno stanje i pokazuje da je molekularni biološki test za SARS-CoV-2 negativan. Medicinsko uverenje ne sme biti starije od četiri dana u trenutku ulaska. Ova mera NE ODNOSI se na teretni saobraćaj! (važi do 3. aprila 2020.)

Vozači teških teretnih vozila će pri ulasku u Austriju imati zdravstvene preglede.

 • Češka

12. marta 2020. godine doneta je Uredba koja se odnosi na zabranu ulaska na teritoriju Češke, ali koja se odnosi na međunarodni prevoz putnika.

Međunarodni drumski teretni saobraćaj za sada se obavlja bez ikakvih ograničenja, ali je na granicama sa Nemačkom (7 GP) i Austrijom (4 GP) definisano nekoliko graničnih prelaza na kojima vozila mogu da uđu ili izađu sa teritorije Češke.

Granični prelazi sa Nemačkom koji radu su sledeći: Strážný - Phillippsreut (XII/1 - XII/2); Pomezí nad Ohří - Schirnding (III/1 - III/2), Rozvadov- Waidhaus (dálnice) (VI/4/6 - VI/4/6/0/1); Folmava - Furth im Wald / Schafberg (VIII/18 - VIII/19); Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein (X/1 - X/2); Krásný Les - Breitenau (dálnice) (IX/11/5 - IX/11/6); Hora Sv. Šebestiána - Reitzenhain (XIV/14 - XIV/14/1).

 • Slovačka

Odvijanje međunarodnog drumskog teretnog saobraćaja se trenutno odvija bez ograničenja. 

Obavezno je da vozači na utovaru/istovaru u Slovačkoj kod sebe imaju maske sa nivoom zaštite FFP2 i FFP3, rukavice i sredstva za dezinfekciju.

Informacije o graničnim prelazima možete pogledati OVDE.

 • Poljska

Svi vozači teških teretnih vozila koji ulaze na teritoriju Poljske moraju da imaju popunjen obrazac. Poželjno je da vozač popuni obrazac pre graničnog prelaza kako bi se smanjila vremena zadržavanja. Pomenute obrasce možete preuzeti u nastavku na:

Engleskom jeziku;  

Ruskom jeziku i

Ukrajinskom jeziku.

Na graničnim prelazima pojačana je zdravstvena kontrola vozila i vozači sa telesnom temperaturom višom od 38 stepeni prosleđuju se kod lekara i neće im biti dozvoljeno da nastave vožnju. Teretni saobraćaj na posebnim graničnim prelazima u odnnosu na putnički saobraćaj. Vreme čekanja na granicama je znatno veće, ažurirano vreme čekanja na granicama možete pratiti OVDE

Listu otvorenih graničnih prelaza Poljske sa susednim zemljama možete pogledati OVDE.

Novootvoreni granični prelazi Poljske sa susednim zemljama:

- Sa Litvanijom: Ogrodniki;

- Sa Češkom: Golkowice, Lubawka, Głuchołazy;

- Sa Nemačkom: Slubice-Frankfurt nad Odrą, Kostrzyn nad Odrą -Kietz, Zgorzelec.

 • Švajcarska

Od danas, 12. marta 2020. godine ograničenja se ne primenjuju na drumski teretni saobraćaj.

 • Mađarska

Mađarska Vlada je 10. marta 2020. godine proglasila vanredno stanje i samim tim propisala određena ograničenja u kretanju. 

Strani državljani ne podležu karantinu u Mađarskoj. Vozači na graničnim prelazima podležu obaveznom lekarskom pregledu. 

U slučaju utovara ili istovara, nakon istih vozač ima 24 časa da napusti teritoriju Mađarske, sto se tiče tranzita i dalje se obavlja najkraćim određenim rutama.

Ukoliko se tokom zdravstvene provere vozača na graničnim prelazima utvrde simptomi virusa, neće mu biti dozvoljen ulazak u Mađarsku.  

Vozači moraju koristiti zaštitnu opremu (rukavice i maske) dok su na teritoriji Mađarske.

Informacije o graničnim prelazima možete pogledati OVDE.

 • Ukrajina

Trenutno nema ograničenja za odvijanje drumskog teretnog saobraćaja. Pojačan lekarski pregled na granicama.

 • Grčka

Međunarodni prevoz je oslobođen od svih restriktivnih mera a granice su otvorene za sve međunarodne prevoze. Vozači su izuzeti od obaveze samoizolacije. U nekim slučajevima, lučke vlasti mogu zahtevati od vozača popunjavanje određenog obrasca sa osnovnim podacima vozača (isti možete pogledati OVDE). Isti obrazac će lučke vlasti davati vozačima da popune.

Napominjemo da trenutno nemamo informaciju o radu na graničnim prelazima sa makedonske strane.

 • Bugarska

Tranzit se obavlja u konvojima.

 • Albanija

Trenutno nema ograničenja za obavljanje drumskog teretnog saobraćaja. 

Od 13. marta 2020. godine zatvoren je granični prelazi Blato (Debar) i Džepište-Trebište.

 • Nemačka

Trenutno nema ograničenja za obavljanje drumskog teretnog saobraćaja. 

 • Španija

Trenutno nema ograničenja za obavljanje drumskog teretnog saobraćaja, postoji mogućnost promene situacije u narednom periodu u zavisnosti od brzine širenja virusa.

 • Litvanija

Trenutno nema ograničenja za obavljanje drumskog teretnog saobraćaja.

 • Makedonija

Trenutno nema ograničenja za obavljanje drumskog teretnog saobraćaja. 

Od 13. marta 2020. godine zatvoreni su granični prelazi Blato (Debar) i Džepište-Trebište.

 • Rumunija

Ministarstvo unutrašnjih poslova Rumunije je 4. aprila 2020. godine definisalo nove mere po pitanju odvijanja transporta na teritoriji Rumunije radi prevencije širenja Korona virusa.

Vozač pri ulasku na teritoriju Rumunije mora imati popunjenu potvrdu definisanu od strane rumunskog Ministarstva nadležnog za saobraćaj. Pomenutu potvrdu možete preuzeti OVDE.

Za tranzit Rumunije definisani su tranzitni koridori. Mapu tranzitnih koridora možete preuzeti OVDE.

U slučaju tranzitiranja teritorije Rumunije vozač mora da se kreće isključivo definnisanim tranzitnim koridorima. Parkiranje i zaustavljanje vozila dozvoljeno je na obeleženim parkiralištima za tranzit. U slučaju tranzita zadržavanje ne sme biti duže od 48 sati od momenta ulaska na teritoriju Rumunije.

U slučaju nepridržavanja ovih mera vozač podleže obaveznom karantinu od 14 dana, za koji sam snosi troškove.

Okvirno vreme zadržavanja na graničnim prelazima možete pratiti OVDE.

 • Turska

Svi vozači koji su državljani sledećih zemalja ili koji su u proteklih 14 dana bili u navedenim zemljama biće stavljeni u četrnaestodnevni karantin na granici pre ulaska u Tursku.

Pomenute države su: Kina, Iran, Italija, Irak, Južna Koreja, Nemačka, Francuska, Španija, Norveška, Danska, Belgija, Švedska, Holandija, Austrija, Egipat, Velika Britanija, Švajcarska, Saudijska Arabija, Irska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, Bangladeš, Mongolija, Severni Kipar, Ukrajina, Kosovo, Maroko, Liban, Jordan, Kazahstan, Uzbekistan, Oman, Slovenija, Moldavija, Džibuti, Ekvatorijalna Gvineja, Kanada, Indija, Mađarska, Gvatemala, Poljska, Kenija, Sudan, Čad, Filipini, Letonija, Tajvan, Peru, Šri Lanka, Ekvador, Niger, Tunis, Alžir, Obala Slonovače, Finska, Angola, Češka Republika, Pull, Dominikanska Republika, Kamerun, Crna Gora, Kolumbija, Severna Makedonija, Mauritanija, Nepal, Portugal, Panama.

 • Crna Gora

Zabranjen ulaz stranim državljanima. Ova mera ne odnosi se na prevoz tereta.

 • Belgija

Trenutno nema ograničenja za obavljanje drumskog teretnog saobraćaja.

Vlada Republike Belgije objavila je i potvrdu koju poslodavci mogu izdavati zaposlenima u slučaju prelaska belgijske granice. Potvrda nije obavezujuća ali možete biti korisna i ista se izdaje samo jednom i važi do kraja vanredne situacije. Pomenutu potvrdu možete preuzeti OVDE.

 • Danska

Danas, 14. marta 2020. godine, biće definisana mera zabrane ulaska u teritoriju Danske. Ova mera NE ODNOSI se na međunarodni drumski teretni saobraćaj.

Most Oresund zatvoren je za sve osim za drumski teretni saobraćaj.

 • Letonija

Trenutno nema ograničenja drumskog transportnog saobraćaja.

 • Estonija

Od utorka, 17. marta 2020. godine stranim državljanima biće zabranjen ulaz na teritoriju Estonije. Ova mera trenutno se ne odnosi na međunarodni drumski transportni saobraćaj, ali su pojačani lekarski pregledi na granicama.

 • Norveška

Od ponedeljka, 16. marta 2020. godine, Norveška će zatvoriti luke i aerodrome. Međunarodni transport robe odvijaće se neometano.

 • Bosna i Hercegovina

Od 15. marta 2020. godine za ulazak u Bosnu i Hercegovinu potreban je važeći pasoš, nije moguće obavljati putovanja sa ličnom kartom kao što je do sada bilo moguće.

Stranim državljanima koji dolaze sa teritorija koja se smatraju žarištem epidemije (Austrija, Italija, Francuska, Rumunija, Španija, Belgija, Švajcarska), uključujući i državljane trećih zemalja koji su samo prolazili kroz navedene teritorije zabranjen je ulaz. Međutim kako saznajemo ova mera se trenutno ne odnosi na vozače teretnih vozila.

 • Gruzija

Ne dozvoljava ulaz teškim teretnim vozilima.

 • Francuska

Uvodi stroge mere zabrane manje potrebnih kretanja ljudi. Za građane postoji obrazac koji se popunjava prilikom ulaska u Francusku.

Od kolega i Francuske smo dobili informaciju da za vozače tertenih vozila taho kartica ili CPC sertifikat je dovoljan dokaz o razlogu kretanja (u slučaju kontrole vozača tokom stajanja vozila i slično).

Međutim, kako bi se izbegli mogući problemi na putu poželjno je da vozači imaju ove obrasce kod sebe.

Obrazac koji je potrebno da popuni vozač možete da preuzmete OVDE.

Obrazac koji je potrebno da popuni prevoznik možete da preuzmete OVDE

U Francuskoj je ipak DOZVOLJENA udvojena posada.

 • Belorusija

Trenutno nema ograničenja drumskog transportnog saobraćaja.

 • Kazahstan

Odvijanje međunarodnog drimskog transporta preko državne granice Republike Kazahstan odvija se bez ograničenja, pod uslovom da su preduzete sanitarno-epidemiološke mere.

 • Rusija

Kako bi sprečila širenje Korona virusa Vlada Ruske Federacije izdala je Naredbu kojom se od 30. marta 2020. godine privremeno zatvaraju granice Rusije.

Ova mera ne odnosi se na međunarodni drumski teretni saobraćaj.

 • Kirgistan

Na pojedinim graničnim prelazima vrši se testiranje vozača na Korona virus, rezultati testiranja čekaju se do sat vremena.

Štampa El. pošta

Srodne vesti