bsec urta105  uetr  komora logo 48
 • Početak
 • VESTI
 • AŽURIRANO: TRENUTNO STANJE OBAVLJANJA TRANSPORTA PO ZEMLJAMA ZBOG VIRUSA KORONA (30.06.2020. 11:50)
mt zabrane baner 728

AŽURIRANO: TRENUTNO STANJE OBAVLJANJA TRANSPORTA PO ZEMLJAMA ZBOG VIRUSA KORONA (30.06.2020. 11:50)

Poštovani članovi, obaveštavamo vas o trenutnom stanju i poteškoćama odvijanja drumskog teretnog saobraćaja prouzrokovanih širenjem Korona virusa.

TAKOĐE  IRU SVAKODNEVNO AŽURIRA DOKUMENT O STANJU OBAVLJANJA TRANSPORTA PO ZEMLJAMA, POMENUTI DOKUMENT MOŽETE PREUZETI OVDE.

U nastavku je trenutna situacija po zemljama:

 • Italija

Ministarstvo nadležno za saobraćaj Italije je 21. maja 2020. godine dalo objašnjenje o novoj Uredbi donetoj radi sprečavanja širenja korona virusa.

Prema novoj Uredbi strani vozači koji ulaze u Italiju VIŠE NE PODLEŽU sledećim odredbama:

 1. Maksimalni boravak od 72 sata u slučaju da se transport završava u Italiji;
 2. Maksimalan boravak od 24 sata u slučaju tranzita preko Italije;
 3. Obaveza da o ulasku obaveste lokalne zdravstvene organe.

Na osnovu pomenute Uredbe vozači su izuzeti od obaveze popunjavanja celog obrasca koji je u proteklom periodu bio neophodan za ulazak u Italiju, međutim svi strani vozači za ulazak u Italiju moraju imati popunjenu izmenjenu verziju obrasca

Izmenjenu verziju obrasca možete preuzeti OVDE.

 • Hrvatska

U Hrvatskoj je od 25. juna 2020. godine od 00.00 časova obavezan karantin za sve osobe bez obzira na državljanstvo a koje ulaze u Hrvatsku iz Srbije, BIH i Severne Makedonije. 

Vozači u međunarodnom transportu su izuzeti od obaveznog četrnaestodnevnog karantina samo u slučaju ako TERETNIM VOZILOM ULAZE NA TERITORIJU HRVATSKE i poseduju putni nalog, cmr, i druga dokumenta koja prate prevoz. U suprotnom će morati da ispoštuju mere izolacije.

 • Srbija

Vlada Republike Srbije je juče, 6. maja 2020. godine, donela Odluku o ukidanju vanrednog stanja koje je uvedeno 15. marta 2020. godine zbog epidemije korona virusa.

Na osnovu Zakona o važenju uredbi koje je Vlada Srbije donela za vreme vanrednog stanja, a koji je usvojen od strane poslanka, Uredba o merama u drumskom saobraćaju nastavlja da važi. Zakon o važenju uredbi donetih za vreme vanrednog stanja možete pogledati OVDE.

Odluku o ukidanju vanrednog stanja možete preuzeti OVDE.

Na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva zdravlja možete pratiti promene i najnovije vesti o stanju u Srbiji. 

Kontakt centri zavoda i instituta za javno zdravlje Srbije možete pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut": http://www.batut.org.rs/index.php?category_id=207.

Na elektronskoj bazi svih zakona (Pravno informacioni sistem Srbije) možete preuzeti sve propise i akte Vlada Republike Srbije i drugih nadležnih organa koji su doneti u toku vanrednog stanja.

 • Slovenija

Vozači u međunarodnom transportu izuzeti su od mera karantina. U slučaju tranzita teritorija Slovenije se mora napustiti u roku od 12 sati od ulaska.

Informacije o graničnim prelazima možete pratiti OVDE.

 • Austrija

U Austriji su mere za sprečavanje virusa korona ublažaene, međutim i dalje lica koja ulaze u Austriju moraju imati lekarsko uverenje (na nemačkom, engleskom ili italijanskom jeziku) u kome se navodi njihovo zdravstveno stanje i pokazuje da je molekularni biološki test za SARS-CoV-2 negativan. Medicinsko uverenje ne sme biti starije od četiri dana u trenutku ulaska. Ova mera NE ODNOSI se na teretni saobraćaj!

Austrijska Vlada je 3. juna 2020. godine ukinula privremene granične kontrole na graničnim prelazima sa Nemačkom, Češkom, Švajcarskom, Slovačkom i Litenštajnom. Na granici sa Italijom i dalje će se sprovoditi granične kontrole.

 • Češka

Češki nadležni organi doneli su 14. aprila 2020. godine novu Uredbu po pitanju obavljanja transporta u periodu trajanja vanrednog stanja.

Prema pomenutoj Uredbi zadržavanje u karantinu od 14 dana propisano je za vozače čije je zadržavanje na teritoriji Češke duže od 14 kalendarskih dana.

Takođe, ograničen je direktan kontakt među osobama i obavezno je posedovanje zaštitne opreme (maske i rukavice).

Više informacija o graničnim prelazima možete pogledati OVDE.

 • Slovačka

Odvijanje međunarodnog drumskog teretnog saobraćaja se trenutno odvija bez ograničenja. 

Obavezno je da vozači na utovaru/istovaru u Slovačkoj kod sebe imaju maske sa nivoom zaštite FFP2 i FFP3, rukavice i sredstva za dezinfekciju.

Slovačka Vlada je produžila granične kontrole od 21. maja do 26. maja 2020. godine, više informacija o graničnim prelazima možete pogledati OVDE.

 • Poljska

Svi vozači teških teretnih vozila koji ulaze na teritoriju Poljske moraju da imaju popunjen obrazac. Poželjno je da vozač popuni obrazac pre graničnog prelaza kako bi se smanjila vremena zadržavanja. Pomenute obrasce možete preuzeti u nastavku na:

Engleskom jeziku;  

Ruskom jeziku i

Ukrajinskom jeziku.

Na graničnim prelazima pojačana je zdravstvena kontrola vozila i vozači sa telesnom temperaturom višom od 38 stepeni prosleđuju se kod lekara i neće im biti dozvoljeno da nastave vožnju. Teretni saobraćaj na posebnim graničnim prelazima u odnnosu na putnički saobraćaj. Vreme čekanja na granicama je znatno veće, ažurirano vreme čekanja na granicama možete pratiti OVDE

Listu otvorenih graničnih prelaza Poljske sa susednim zemljama možete pogledati OVDE.

Novootvoreni granični prelazi Poljske sa susednim zemljama:

- Sa Litvanijom: Ogrodniki;

- Sa Češkom: Golkowice, Lubawka, Głuchołazy;

- Sa Nemačkom: Slubice-Frankfurt nad Odrą, Kostrzyn nad Odrą -Kietz, Zgorzelec.

 • Švajcarska

Ograničenja se ne primenjuju na drumski teretni saobraćaj.

 • Mađarska

U Mađarskoj je 18. juna 2020. godine doneta odluka o ukidanju vanrednog stanja, samim tim više nisu na snazi tranzitni koridori.

Informacije o graničnim prelazima možete pogledati OVDE.

 • Ukrajina

Trenutno nema ograničenja za odvijanje drumskog teretnog saobraćaja. Pojačan lekarski pregled na granicama.

 • Grčka

Ukoliko vozač dolazi u Grcku i nakon utovara/istovara odmah izlazi iz Grcke - ne podleže merama karantina.

Za vozila koja brodom dolaze u Grčku iz Italije potrebno je popuniti odgovarajući obrazac. Obrazac možete preuzeti OVDE.

U nekim slučajevima, lučke vlasti mogu zahtevati od vozača popunjavanje određenog obrasca sa osnovnim podacima vozača (isti možete pogledati OVDE). Isti obrazac će lučke vlasti davati vozačima da popune.

Napominjemo da trenutno nemamo informaciju o radu na graničnim prelazima sa makedonske strane.

 • Bugarska

Od trenuta ulaska na teritoriju Bugarske vozač u roku od najviše 24 časa istu mora napustiti, inače će mu biti određene merama karantina.

Vozila u tranzitu prolaze bez organizovanih pratnji.

Vozači teretnih vozila u međunarodnom transportu od 22. maja 2020. godine za ulazak u Bugarsku moraju imati popunjen obrazac.

Obrazac je dostupan na bugarskom, engleskom i rumunskom jezikuKako bi se smanjilo vreme čekanja, vozačima se savetuje da obrazac popune pre dolaska na granične prelaze.

 • Albanija

Trenutno nema ograničenja za obavljanje drumskog teretnog saobraćaja. 

Od 13. marta 2020. godine zatvoren je granični prelazi Blato (Debar) i Džepište-Trebište.

 • Nemačka

Trenutno nema ograničenja za obavljanje drumskog teretnog saobraćaja. 

 • Španija

Trenutno nema ograničenja za obavljanje drumskog teretnog saobraćaja. 

 • Litvanija

Trenutno nema ograničenja za obavljanje drumskog teretnog saobraćaja.

 • Makedonija

Trenutno nema ograničenja za obavljanje drumskog teretnog saobraćaja. 

Od 13. marta 2020. godine zatvoreni su granični prelazi Blato (Debar) i Džepište-Trebište.

 • Rumunija

17. juna 2020. godine vanredno stanje u Rumuniji produženo je za još 30 dana.

Vozač pri ulasku na teritoriju Rumunije mora imati popunjenu potvrdu definisanu od strane rumunskog Ministarstva nadležnog za saobraćaj. Pomenutu potvrdu možete preuzeti OVDE.

U slučaju tranzitiranja teritorije Rumunije vozači kod sebe moraju imati popunjen formular, koji možete preuzeti OVDE. Takođe, vozilo na vetrobranskom staklu mora biti obeleženo nalepnicom koja pokazuje da se radi o tranzitu. Nalepnicu možete preuzeti OVDE

Za tranzit Rumunije na snazi su još uvek tranzitni koridori. Mapu tranzitnih koridora možete pogledati OVDE.

U slučaju tranzitiranja teritorije Rumunije vozač mora da se kreće isključivo definnisanim tranzitnim koridorima. Parkiranje i zaustavljanje vozila dozvoljeno je na obeleženim parkiralištima za tranzit. U slučaju tranzita zadržavanje ne sme biti duže od 48 sati od momenta ulaska na teritoriju Rumunije.

U slučaju nepridržavanja ovih mera vozač podleže obaveznom karantinu od 14 dana, za koji sam snosi troškove.

Okvirno vreme zadržavanja na graničnim prelazima možete pratiti OVDE.

 • Turska

Tursko Ministarstvo unutrašnjih poslova ažuriralo je mere koje se odnose na vozače teretnih vozila koji ulaze u Tursku.

Prema ažuriranim merama prethodna obaveza za strane vozače koji ne pokazuju simptome COVID-19 da napuste Tursku u roku od 72 sata od ulaska je ukinuta.

Prema pomenutom obaveštenju od 14. maja 2020. godine carinske uprave određuju rute i mesta za odmor vozila koja tranitiraju, a sva vozila u tranzitu biće praćena putem „sistema praćenja vozila" da bi se obezbedilo da vozila koja tranzitiraju napuste teritoriju u najkraćem mogućem roku.

Vozači koji osete bilo kakve simptome virusa COVID-19 (groznica, kašalј, nedostatak daha i sl.) moraju se javiti najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

Vozači su u obavezi da nose zaštitnu opremu (rukavice, maske).

 • Belgija

Trenutno nema ograničenja za obavljanje drumskog teretnog saobraćaja.

Vlada Republike Belgije objavila je i potvrdu koju poslodavci mogu izdavati zaposlenima u slučaju prelaska belgijske granice. Potvrda nije obavezujuća ali možete biti korisna i ista se izdaje samo jednom i važi do kraja vanredne situacije. Pomenutu potvrdu možete preuzeti OVDE.

 • Danska

Danas, 14. marta 2020. godine, biće definisana mera zabrane ulaska u teritoriju Danske. Ova mera NE ODNOSI se na međunarodni drumski teretni saobraćaj.

Most Oresund zatvoren je za sve osim za drumski teretni saobraćaj.

 • Letonija

Trenutno nema ograničenja drumskog transportnog saobraćaja.

 • Estonija

Od utorka, 17. marta 2020. godine stranim državljanima biće zabranjen ulaz na teritoriju Estonije. Ova mera trenutno se ne odnosi na međunarodni drumski transportni saobraćaj, ali su pojačani lekarski pregledi na granicama.

 • Norveška

Od ponedeljka, 16. marta 2020. godine, Norveška će zatvoriti luke i aerodrome. Međunarodni transport robe odvijaće se neometano.

 • Bosna i Hercegovina

Od 15. marta 2020. godine za ulazak u Bosnu i Hercegovinu potreban je važeći pasoš, nije moguće obavljati putovanja sa ličnom kartom kao što je do sada bilo moguće.

Stranim državljanima koji dolaze sa teritorija koja se smatraju žarištem epidemije (Austrija, Italija, Francuska, Rumunija, Španija, Belgija, Švajcarska), uključujući i državljane trećih zemalja koji su samo prolazili kroz navedene teritorije zabranjen je ulaz. Međutim kako saznajemo ova mera se trenutno ne odnosi na vozače teretnih vozila.

 • Francuska

Kako saznajemo od kolega, u Francuskoj je došlo do promene obrasca kojim vozač potvrđuje da nema simptome korona virusa. 

Vozač kod sebe mora imati popunjen obrazac prilikom ulaska na teritoruju Francuske. Obrazac možete reuzeti OVDE, englesku verziju pomenutog obrasca možete preuzeti OVDE

Pored obrasca kojim vozač potvrđuje da nema simptome korona virusa potrebno je da ima i dokument kojim se opravdava svako kretanje (putno uverenje). Putno uverenje možete preuzeti OVDE.

 • Belorusija

Trenutno nema ograničenja drumskog transportnog saobraćaja.

 • Kazahstan

Odvijanje međunarodnog drimskog transporta preko državne granice Republike Kazahstan odvija se bez ograničenja, pod uslovom da su preduzete sanitarno-epidemiološke mere.

 • Rusija

Kako bi sprečila širenje Korona virusa Vlada Ruske Federacije izdala je Naredbu kojom se od 30. marta 2020. godine privremeno zatvaraju granice Rusije.

Ova mera ne odnosi se na međunarodni drumski teretni saobraćaj.

 • Kirgistan

Na pojedinim graničnim prelazima vrši se testiranje vozača na Korona virus, rezultati testiranja čekaju se do sat vremena.

 • Velika Britanija

Velika Britanija je uvela nove mere u cilju sprečavanja širenja korona virusa koje će se primenjivati od danas, 8. juna 2020. godineVozači teretnih vozila ne podležu obaveznom karantinu, ali pri ulasku na teritoriju Velike Britanije moraju dokazati da je razlog njihovog putovanja u Veliku Britaniju deo njihovog posla. To je moguće dokazati potvrdom poslodavca i popunjavanjem online obrasca za vozače.

Primer potvrde poslodavca kojom vozač dokazuje da je razlog njegovog putovanja u Veliku Britaniju deo njegovog posla možete preuzeti OVDE.

Takođe, vozači moraju popuniti i online obrazac sa svojim kontakt podacima i detaljima svog putovanja. Online obrazac možete popuniti OVDE. Obrazac ne sme biti popunjen više od 48 sati pre ulaska na teritoriju Velike Britanije.

Napomena: Vozač mora kod sebe imati i potvrdu poslodavca, ali mora i biti prijavljen na zvaničnoj internet prezentaciji Vlade Velike Britanije.

Štampa El. pošta

Srodne vesti