PODSEĆAMO - OBAVEZA OBELEŽAVANJA VOZILA UPOZORENJIMA NA MRTVE UGLOVE U FRANCUSKOJ

Napisano .

Podsećamo vas da je francuska Vlada kako bi smanjila stopu saobraćajnih nezgoda u decembru 2019. godine izvršila izmenu Zakona o saobraćaju uvodeći novu obavezu za teretna i putnička vozila koja se ogleda u obeležavanju vozila nalepnicama upozorenja na mrtve uglove.

Oznake: Francuska

Štampa