bsec urta105  uetr  komora logo 48

LICENCIRANI ORGANIZATORI PREVOZA U MAKEDONIJI

06  Makedonske kolege su nas savetovale da u cilju smanjenja rizika poslovanja srpski prevoznici povedu računa sa kime ugovaraju prevoze. Naime, prema makedonskom zakonodavstvu delatnost organizacije prevoza pored licenciranih prevoznika mogu da obavljaju samo pravna lica koja poseduju licencu organizatora prevoza. U ovom trenutku, Udruženje ne raspolaže podatkom o licenciranim prevoznicima ali poseduje podatak – spisak 36 pravnih lica koja imaju licencu organizatora prevoza i koja ispunjavaju uslov finansijske osposobljenosti, i to u iznosu od 100.000,00 evra.

Štampa El. pošta

MOL SERBIA OMOGUĆAVA PLAĆANJE MAĐARSKE PUTARINE

06
 
Pored goriva visokog kvaliteta, vrhunske usluge i ukusnih specijaliteta u Corner restoranima, nova pogodnost je dostupna svim kupcima na MOL benzinskim stanicama u Srbiji i Mađarskoj. Vozači mogu da kupe HU vinjete i HU-GO E-Toll putarine za mađarske autoputeve na MOL benzinskim stanicama i da ih  plate u nacionalnoj valuti umesto da ih kupuju na šalterima na graničnim prelazima.
Nastavi sa čitanjem

Štampa El. pošta

OMOGUĆENO PLAĆANJE PUTARINE U SRBIJI POSTPEJD SISTEMOM

 putarina Poštovani članovi izmenom Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta - (putarina) ("Sl. glasnik RS", br. 56/2006, 42/2007, 126/2007, 20/2008, 12/2009 i 78/2014) omogućeno je plaćanje putarine za motorna vozila pravnih lica elektronskom naplatom putem Tag-ova u "postpejd" sistemu, na osnovu ispostavljenih računa za ostvareno korišćenje puteva, uz prethodno zaključen ugovor sa Javnim preduzećem "Putevi Srbije".
Nastavi sa čitanjem

Štampa El. pošta

KORIŠĆENJE PUNOG NEDELJNOG ODMORA U VOZILU U BELGIJI

Kako smo obavešteni od strane kolega iz Belgije, u Belgiji je započela kontrola korišćenja punog nedeljnog odmora u vozilu. Vozaču koga Belgijski kontrolni organ uhvati u prekršaju, koristi puni nedeljni odmor u vozilu, se određuje kazna od 1800 evra.
Korišćenje skraćenog nedeljnog odmora, nedeljni odmor koji neprekidno traje kraće od 45 časova, se i dalje može koristiti u vozilu.

Štampa El. pošta

YES MONEY! I ENGLESKA PUTARINA

Velika Britanija je 1. aprila ove godine uvela putarinu za sva vozila čija je nasa veća od  12 tona.
YES MONEY! je sada u mogućnosti da odobri specijalnu promociju svojim novim i postojećom klijentima prilikom plaćanja putarina na svim putevima u Velikij Britaniji. Korisnicima engleskih puteva koji putarinu plaćaju ovom karticom odobrava se popust od 5%. Dobijanje ovih kartica za članove je lako a detalje možete pronaći OVDE.

Štampa El. pošta

Srodne vesti