bsec urta105  uetr  komora logo 48
mt zabrane baner 728

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O PREDNACRTU STATUTA

05 Na osnovu člana 55. Statuta Udruženja, Statutarna komisija je na svojoj sednici održanoj 5. novembra 2015. godine, na osnovu odluke predsednika Udruženja o pokretanju postupka donošenja izmena i dopuna Statuta, izradila prednacrt novog Statuta i uputila ga na javnu raspravu koja se sprovodi od 6. do 23. novembra 2015. godine.
Nastavi sa čitanjem

Štampa El. pošta

POPUST ZA OBUKU SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST

adr Zakonom o transportu opasnog tereta („Sl. glasnik R. Srbije", br. 88/2010) i ADR (Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju) predviđena je obaveza svakog učesnika transportnog procesa da imenuje savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.
U cilju ostvarivanja što povoljnijih uslova za obuku lica koja obavljaju poslove Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta u skladu sa odeljkom Udruženje је potpisalo ugovor o saradnji sa preduzećem TRIGON INŽENJERING doo iz Zemuna.
Nastavi sa čitanjem

Štampa El. pošta

UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG PLANA ZA 2016. GODINU

grbsrb Na internet prezentaciji Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavljeno je obaveštenje i tabele uz zahtev za utvrđivanje godišnjeg plana raspodele za 2016. godinu kao i izmenjeni parametri za utvrđivanje raspodele CEMT dozvola. Obaveštenje sadrži i informacije o parametrima raspodele CEMT dozvola. Zahtevi se primaju od četvrtka, 15.10.2015. godine do ponedeljka, 02.11.2015. godine u prostorijama šalter sale (soba broj 19a.) SIV 3, Omladinskih brigada 1, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Obaveštenje i tabele možete preuzeti OVDE.

Štampa El. pošta

Srodne vesti