bsec urta105  uetr  komora logo 48

PODSEĆAMO - OBAVEZA PODNOŠENJA IZVEŠTAJA O UVOZU PROIZVODA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA

ag za zastitu sredine 

Godišnji izveštaj o vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada OBAVEZNO je dostaviti Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. Ovo praktično znači da do 31. marta ove godine morate dostaviti izveštaj na propisan način za sve proizvode koje ste proizveli ili uvezli. Detaljnije

Štampa El. pošta

OBAVEZA PODNOŠENJA IZVEŠTAJA O UVOZU PROIZVODA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA

ag za zastitu sredine  Članom 3 Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013 - dr. pravilnik, 3/2014, 81/2014 - dr. pravilnik i 31/2015 - dr. pravilnik), definisane su vrste proizvoda koje nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada.
Registrujte se da bi videli ceo članak...

Štampa El. pošta

OVERENA KOPIJA UGOVORA O ZAKUPU U RUMUNIJI

05 Od strane kolega iz Rumunije smo obavešteni da je prema mišljenju rumunskih kontrolnih organa pri obavljanju prevoza vozilima uzetim u zakup u vozilu mora nalaziti kopija ugovora o zakupu na engleskom, francuskom ili nemačkom overena od strane nadležne institucije (sud, opština, notar).

Štampa El. pošta

FRANCUSKA POČELA SA KAŽNJAVANJEM KORIŠĆENJA PUNOG NEDELJNOG ODMORA U VOZILU

Od strane kolega iz Francuske smo obavešteni da su francuski nadzorni organi počeli sa kažnjavanjem prevoznika čiji vozači koriste puni nedeljni odmor (45h i više) u vozilu. Za sada još uvek nema detaljnih informacija o načinu kontrole i dokazivanja, kao ni odgovora na pitanje da li će se kontrola odnositi i na pune nedeljne odmore korišćene izvan Francuske.

Nastavi sa čitanjem

Štampa El. pošta

INICIJATIVA ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA UZ CMR KONVENCIJU

grbsrb

Sa ciljem obezbeđivanja pune pravne sigurnosti srpskih prevoznika koji obavljaju međunarodni prevoz tereta u drumskom saobraćaju Udruženje je potpredsedniku vlade i ministru građevinarstva saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorani Mihajlović podnelo inicijativu za ratifikaciju Protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR) zaključenog 5. jula 1978. godine u Ženevi.

Nastavi sa čitanjem

Štampa El. pošta

Srodne vesti