bsec urta105  uetr  komora logo 48
mt zabrane baner 728

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PREVOZU TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU I ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

Narodna skupština Republike Srbije je na Petoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2018. godini 25. maja 2018. godine donela Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“ br. 68/2015 i 41/2018) koji stupa na snagu 8. juna 2018. godine i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS“ br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018 i 41/2018) koji je stupio na snagu 1. juna 2018. godine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Štampa El. pošta

Srodne vesti