bsec urta105  uetr  komora logo 48

RASPODELA GODIŠNJIH DOZVOLA ZA ČEŠKU

05 Na sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavljena raspodela čeških godišnjih bilateralno-tranzitnih dozvola.

Na sastanku Mešovite komisije Republike Srbije i Češke Republike za međunarodni prevoz putnika i stvari u drumskom saobraćaju, koja je održana 22. i 23. marta 2016. godine u Beogradu, dogovorena je razmena 50 godišnjih bilateralno-tranzitnih dozvola. Obzirom da je podnošenje zahteva za Godišnji plan za 2016. godinu završeno 2. novembra 2015. godine, dakle pre nego što je ugovoren ovaj kontingent dozvola, njihova raspodela nije mogla biti urađena prilikom utvrđivanja godišnjeg plana raspodele za 2016. godinu.

Nastavi sa čitanjem

Štampa El. pošta

NOVI ZAKON O RADNICIMA KOJI OBAVLJAJU POSAO NA TERITORIJI FRANCUSKE

05 

Kako smo nezvanično saznali, u Francuskoj od 1.7. stupa na snagu zakon koji reguliše obaveze poslodavca koji svoje zaposlene šalje na rad u tu zemlju. Iz dosadašnjih tumačenja, ovaj zakon se odnosi i na transportna preduzeća koja obavljaju bilateralnu vožnju ili vožnju za/iz treće zemlje u Francuskoj. Zakon pored ostalog predviđa i postojanje zastupnika u Francuskoj za svaku firmu čiji radnici obavljaju neki posao na teritoriji Francuske.

Više o ovome možete pročitati ovde.

Udruženje je uputilo zvanične zahteve nadležnima kako bi se dale tačne i konkretne informacije članovima. Po dobijanju informacija iste ćemo objaviti.

Štampa El. pošta

REZULTATI JUNSKE REVIZIJE

grb srb Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture utvrdilo je junsku reviziju godišnjeg plana raspodele za 2016. godinu. Rezultati revizije, zajedno sa novim Opštim delom plana raspodele objavljeni su 15.06.2016. godine na internet prezentaciji Ministarstva.
Rezultate revizije i novi Opšti deo plana raspodele možete preuzeti OVDE. Novina je da su po ODP uvedeni rokovi vraćanja za dozvole iz kontigenta A, ITb, B i NL.

Štampa El. pošta

NEUSAGLAŠENOST MASA NA SAOBRAĆAJNOJ DOZVOLI

157 Sve više članova se javlja sa problemom prilikom tehničkog pregleda vozila i to u situacijama kada se utvrdi neusaglašenost masa na saobraćajnoj dozvoli. Naime, na saobraćajnoj dozvoli postoji podatak o masi vozila, nosivosti i najvećoj dozvoljenoj masi vozila. U nekim slučajevima, zbog prethodnih postupaka MUPa da se prilikom registracije podaci o vozilu uzimaju sa dokumenata kao što su JCI, račun i sl. došlo je do toga da zbir mase vozila i nosivosti ne daje kao rezultat najveću dozvoljenu masu vozila, kako je Zakon o bezbednosti definiše. Iako do ove situacije nije došlo greškom vlasnika vozila, sva vozila kod kojih se utvrdi ova "nepravilnost" ne mogu biti registrovana dok se ista ne ispravi. Zbog toga je MUP dao uputstva tehničkim pregledima šta raditi u slučajevima kada postoji razlika između najveće dozvoljene mase vozila i zbira mase vozila i nosivosti:
Nastavi sa čitanjem

Štampa El. pošta

UPRAVNI ODBOR DONEO ODLUKU O PRERASPODELI BAZNE KVOTE CEMT DOZVOLA ZA 2017. GODINU I ROKOVIMA RAZDUŽENJA

05  Nakon sastanaka u Užicu, Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu održanih sa ciljem sagledavanja stavova prevoznika po pitanju preraspodele bazne kvote CEMT dozvola za 2017. godinu, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj 26. maja doneo odluku da Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture uputi predlog da 30 procenata bazne kvote bude u kategoriji EURO 6 i to tako da u svakom od kontingenata CEMT dozvola 30 procenata CEMT dozvola bude u kategoriji EURO 6.
Nastavi sa čitanjem

Štampa El. pošta

Srodne vesti