AŽURIRANO: DETALJNA TABELA OBRAČUNA TROŠKA TRANSPORTA PO KILOMETRU

21/03/2023

Uzimajući u obzir trenutne cene svih ulaznih komponenti u transportu, visina TROŠKA po 1 km je 1,155 eur.

 

Tagovi: