DODATNE ZABRANE KRETANJA NA PUTU A22 U ITALIJI

20/05/2022

Provincija Bolzano u Italiji uvela je dodatne zabrane kretanja na delu puta A22 Brenner.