IZMENE ZABRANA KRETANJA U MAĐARSKOJ

03/06/2022

Kako Udruženje saznaje, mađarske nadležne vlasti izvršile su izmenu zabrana kretanja za vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona za predstojeći praznik.