PAKET SANKCIJA PREMA BELORUSIJI

03/06/2022

Evropska unija je 2. marta 2022. godine usvojila paket sankcija Belorusiji a koje će se primenjivati od 4. juna 2022. godine.