PODNOŠENJE IZVEŠTAJA O UVOZU PROIZVODA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA

23/02/2022

Udruženje podseća članove da je prema obavezama iz Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, rok za podnošenje Godišnjeg izveštaja Agenciji za zaštitu životne sredine do 31. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.