PODSEĆAMO – PODNOŠENJE IZVEŠTAJA O UVOZU PROIZVODA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA

26/05/2020

Poštovani članovi, iako smo više puta obaveštavali o obavezi podnošenja izveštaja o uvozu proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, proverom spisaka uvideli smo da još uvek ima naših članova koji su u prošloj godini uvezli vozila (ili samo pneumatike, ulja, akumulatore, elektronske proizvode…) a nisu podneli izveštaje.