AŽURIRANO: DETALJNA TABELA OBRAČUNA TROŠKA TRANSPORTA PO KILOMETRU

20/04/2022

Uzimajući u obzir trenutne cene vozila, goriva, vozača, AdBlua, putarina itd, visina TROŠKA po 1 km je 1,206 eur.

Tagovi: