PUBLIKACIJE

PRIRUČNIK TIR

Napisano .

pub5


          PUBLIKACIJA NIJE DOSTUPNA!

Priručnik je namenjen potrebama svih učesnika međunarodnog drumskog i kombinovanog prevoza i sadrži prečišćeni i ažurirani tekst sa komentarima i objašnjenima čija je svrha praktična primena konvencije TIR.

Priredili: Jovan Nastasijević, Predrag Aleksić, Lidija Nikčević ; Beograd 2002.;

Izdavač: "Vedes" Beograd

Štampa