PUBLIKACIJE

BILATERALNI SPORAZUMI IZ OBLASTI MEĐUNARODNOG DRUMSKOG SAOBRAĆAJA, SA KOMENTARIMA (prečišćeni tekstovi)

Napisano .

PUBLIKACIJA NIJE DOSTUPNA!

pub3


 Zbirka obuhvata 32 sporazuma, i nastala je kao izraz potrebe da se na jednom mestu prezentuju svi bilateralni sporazumi iz ove privredne grane, i pritom je od velikog značaja onima koji se bave prevozom  putnika i tereta, zatim onima koji izučavaju međunarodno pravo, tj. faktore i uslove koji doprinose njegovoj unifikaciji.

Autor: Mira Marinković; Beograd, 2000.; Izdavač: JP "Službeni glasnik" Beograd

Štampa